Nytt industri- och näringspolitiskt program presenteras – Industrifacket vill ha ett tillväxtprogram för exporten

Industrifacket föreslår att man utarbetar ett förvaltningsövergripande tillväxtprogram för exporten och industrin.  Landets regering ansvarar för utformandet av programmet i samarbete med företrädare för såväl arbetstagarna som arbetsgivarna inom de centrala branscherna.  Målet är att samla ett så stort parlamentariskt stöd som möjligt för programmet, som i sin tur försäkrar förutsättningarna för en långsiktig strategi som räcker över flera valperioder.

Industrifacket har presenterat idén om ett program för tillväxt redan innan valen i våras, och det utgör en del av förbundets pinfärska industri- och näringspolitiska program Exportindustrin är svaret. Programmet kan läsas i sin helhet på Industrifackets webbplats.

Det industri- och näringspolitiska programmet består av förord samt 11 helheter. I programmet tar Industrifacket ställning till flera aktuella ärenden, som exempelvis upprätthållande av konkurrenskraften,  utbildning samt energi- och klimatfrågor. Industrifacket anser att Finland behöver kompetent arbetskraft även från utanför landets gränser. Det är viktigt att arbetstagare som kommer till Finland för att jobba arbetar med samma arbetsvillkor som sina finländska arbetskamrater.

Förutom den egentliga programtexten finns det också aktuella exempel från varje helhet som behandlas i programmet samt lösningsförslag och exempel på Industrifackets mål.

– Vår avsikt är att uppdatera sidan med nya exempel och aktuell information, säger Industrifackets forskningschef Anu-Hanna Anttila.

Bakom det nya sättet att presentera information finns en vilja att aktivera Industrifackets medlemmar till att bekanta sig med målen och ta ställning till dem.

Programmet ”Exportindustrin är svaret” finns här på finska.

Versioner på svenska och engelska kommer att finnas till förfogande i ett senare skede.