Förhandlingar om ett optionsår inom specialbranscherna

Förhandlingarna om kollektivavtal kommer småningom i gång inom Industrafackets fyra sektorer.

Gällande två kollektivavtal inom specialbranschernas sektor (textil- och modebranschen och textilvårdsbranschen) förhandlas det om huruvida det så kallade. optionsåret tas i bruk. Det skulle handla om att förlänga det nuvarande kollektivavtalet med ett tredje år.

I förhandlingarna har man ändå för textil- och modebranschens del kommit fram till att man inte kommer att förlänga avtalet.

– I förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Finlands mode och textil (Suomen muoti ja tekstiili) har vi kommit fram till att förutsättningarna för att förlänga avtalet inte finns. Vi kommer att föreslå för Industrifackets styrelse på fredagen 20.10 att vi säger upp kollektivavtalet, säger sektorchefen för specialbranscherna vid Industrifacket, Marko Rosqvist.

Det innebär att det nuvarande kollektivavtalet för mode- och textilbranschen löper ut 30.11.2019.

Situationen är liknande även för textilvårdbranschens del, även om förhandlingarna fortsätter.

– Förhandlingarna om ett optionsår fortsätter enligt tidtabellen. I slutet av oktober ska det stå klart om avtalet förlängs med ett tredje år, säger Rosqvist.

Inom sektorn för specialbranscherna finns det avtal för vilka det inte skrivits ner en option om ett tilläggsår. I glasnings-, byggnadsinglasnings- och glasförädlingsbranschen finns inte möjligheten till ett optionsår.

Förslaget om att säga upp det här kollektivavtalet kommer att presenteras för Industrifackets styrelse nästa vecka.