Sovittelu ja neuvottelut osalla Teollisuusliiton aloista loppuneet

Teollisuusliitto ja työnantajaliitot ovat käyneet kuluneen viikon aikana valtakunnansovittelijan johdolla sovitteluja uusista työehtosopimuksista. Sovitteluja on käyty teknologiasektorin aloilla, kemianteollisuudessa sekä mekaanisessa metsäteollisuudessa.

Valtakunnansovittelijan esitys teknologiateollisuuden sopimukseksi oli sen tasoinen, että Teollisuusliitto  ei voinut sitä hyväksyä. Myöskään muilla aloilla ei edetty sovintoesitykseen.

Uusia neuvottelu- tai sovitteluaikoja ei olla sovittu. Näin ollen Teollisuusliiton julistama lakko valituilla toimipaikoilla käynnistyy maanantaina kello 00.00.

Osalla aloista neuvottelut jatkuvat

Joillakin Teollisuusliiton sektoreiden aloilla neuvottelut sen sijaan jatkuvat normaalisti.

Esimerkiksi kemian sektoriin kuuluvalla auto- ja konealalla neuvotteluissa on edistytty ja niitä on käyty hyvässä hengessä. Samoin teknologiasektoriin kuuluvalla pelti- ja teollisuuseristysalalla neuvottelut jatkuvat.

Puutuotesektorilla neuvotteluja puusepänteollisuuden ja bioteollisuuden sopimusalojen sopimuksista on siirretty mekaanisen metsäteollisuuden tilanteen vuoksi. Mekaaniseen metsäteollisuuteen on julistettu lakko ja Metsäteollisuus ry on lisäksi julistanut valikoiduille työpaikoille työsulun 12.–18. joulukuuta.

Erityisaloilta lakon piirissä on teknisen huollon ja kunnossapidon työpaikkoja. Neuvottelut ovat käynnissä tekstiilissä ja muodissa, tekstiilihuollossa, viestintäaloilla, taimitarha-alalla sekä lasitus-, rakennuslasitus ja lasinjalostusalalla. Maatalousaloilla eli puutarha-alalla, maaseutuelinkeinoissa, turkistuotantoalalla ja viherrakennusalalla neuvotteluissa on ehditty pitää neuvottelujen avaustilaisuus.

Metsäalan ja metsäkonealojen neuvottelut on tarkoitus käynnistää joulukuun aikana. Turvetuotantoalan sopimus on voimassa vielä vuoden 2020.