Lakonalaista työtä ei tehdä Paperiliiton lakkotoimipaikoilla

Paperiliitto on julistanut lakon 67 toimipaikalla, joissa noudatetaan Paperiliiton työehtosopimusta.

Ne Teollisuusliiton jäsenet, jotka työskentelevät näillä lakkotoimipaikoilla, eivät tee lakonalaista työtä.

Mikäli työntekemispaikka on Paperiliiton julistaman lakon piirissä, jäsenen tulee olla yhteydessä toimipaikan paperiliittolaiseen pääluottamusmieheen ja tarkentaa lakkorajat.

Mikäli työntekijän työsopimuksessa ei ole määritelty tarkkaa työntekemispaikkaa, työnantaja voi määrätä työntekijän työskentelemään toisessa toimipaikassa, joka ei ole lakonalainen toimipaikka.

Epäselvissä tapauksissa lisätietoa saa Teollisuusliiton työsuhdeneuvonnasta, puh. 020 690 447. Neuvonta on avoinna arkisin kello 8.30–15.