Tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon sopimus – kiky-tunteja ei enää tehdä ja palkat nousevat 3,3 prosenttia

Teollisuusliiton erityisalojen sektoriin kuuluvaan tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon on 24.1. hyväksytty uusi työehtosopimus. Sopimus on voimassa 23.1.2020–30.11.2021.

Sopimus noudattaa pääpiirteissään teknologiateollisuuden uutta sopimusta. Palkat nousevat kahden vuoden aikana 3,3 prosenttia. Myös taulukkopalkkoja ja lisiä korotetaan 3,3 prosentilla.

Kiky-talkootunneista alalla päästiin eroon jo vuoden 2019 puolella, kun vanhan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja irtisanottiin.

Palkat 2020–2021

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,3 prosentin suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.3.2020 ja 1,4 % yleiskorotuksella viimeistään 1.2.2021 tai päivämääriä lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Lisäksi työnantaja käyttää vuoden 2020 palkankorotuksen jälkeen ja viimeistään 1.2.2021 työntekijöiden palkkojen korottamiseen yrityskohtaisesti 0,6 %.

Työnantaja jakaa 0,6 prosentin korotuksen liittojen ohjeistuksen mukaisesti. Tästä asiasta kerrotaan luottamusmiehille tarkempaa tietoa 26.2.2021 mennessä. Työpaikoilla, joilla ei ole luottamusmiestä, asiasta tiedotetaan koko henkilöstölle.

Taulukkopalkkoja korotetaan seuraavasti: 1.3.2020 1,3 % ja 1.2.2021 2,0 %.

Jos työpaikalla sovitaan palkoista paikallisesti, taulukoita korotetaan samaan aikaan paikallisen palkkaratkaisun kanssa.

Lisiä ja korvauksia korotetaan seuraavasti: 1.3.2020 1,3 % ja 1.2.2021 2,0 %.

Uutta työehtosopimuksessa muun muassa:

  • Liitot suosittelevat, että työpaikoilla otetaan käyttöön lyhyiden sairauspoissaolojen omailmoitus. Käytännöstä sovitaan paikallisesti.
  • Työtuntijärjestelmää voidaan tilapäisesti muuttaa kahden päivän varoitusajalla huomioiden työntekijän elämäntilanne. Tästä muutoksesta maksetaan työntekijälle 20 euron kertalisä.
  • Jatkossa palvelusvuosilisän voi vaihtaa vapaaksi. Tästä on sovittava työnantajan ja pääluottamusmiehen välisellä käyttöönottosopimuksella.
  • Jatkossa työnantajan on pyrittävä majoittamaan työkomennuksella olevat työntekijät yhden hengen huoneisiin, jos komennus tai projekti jatkuu yhtäjaksoisesti yli kolme viikkoa.

Uusi työehtosopimus lisätään liiton verkkosivuille heti, kun se on mahdollista.

Lisätietoja:
sektorijohtaja Marko Rosqvist
sopimusasiantuntija Heikki Holappa