Kikytimmarna förpassas till historien och lönerna stiger med 3,3 procent

Ett nytt kollektivavtal har godkänts för avtalsbranschen teknisk service och tekniskt underhåll. Avtalet gäller för tidsperioden 23.1.2020–30.11.2021.

Det nya kollektivavtalet följer i stort innehgållet i det nya kollektivavtalet för teknologiindustrin. Lönerna höjs med 3,3 procent under två år. Även lönerna enligt tabell höjs med 3,3 procent.

Det så kallad kikytimmarna, det vill säga de talkoarbete som infördes i samband med konkurrenskraftsavtalet slopades redan ifjol då, Industrifackets sade upp protokollet där kikytimmarna skrivits in.

Löner 2020–2021

Om man inte lokalt avtalat på annat sätt, höjs lönerna under det första året med 1,3 procent senast 1.3.2020 och 1,4 procent senast 1.2.2021.

Även för år 2021 avtalas det lokalt om löneuppgörelsen. I fall man inte kommer fram till ett lokalt avtal höjs lönerna med en allmänhöjning på
1,4 procent senast 1.2.2021 eller från början av den närmaste löneutbetalningsperioden efter datumet.

Dessutom höjer arbetsgivaren lönerna efter löneförhöjningarna år 2020 med 0,6 procent. Det rör sig om en företags- eller arbetsplatsspecifik höjning. Huvudförtroendemännen i företag informeras om detta senast 26.2.2021. På arbetsplatser där det inte finns en förtroendeman, informeras hela personalen.

Lönerna enligt tabell höjs 1.3.2020 1,3 procent och 1.3.2021 2,0 procent eller enligt lokalt avtal.

Tillägg och övriga ersättningar höjs på följande sätt 1.3.2020 1,3 % och 1.2.2021 2,0 %.

Nytt i kollektivavtalet:

  • Förbunden rekommenderar att man på arbetsplatserna inom branschen tar i bruk ett förfarande kring kortvarig sjukfrånvaro som bygger på egen anmälan. Om praktiken avtalar man lokalt.
  • Timsystemet kan tillfälligt ändras på två dagars varsel om man tar arbetstagarens livssituation i beaktan. Arbetstagaren kompenseras med ett engångstillägg på 20 euro för en ändring.
  • I framtiden kan man byta ut tjänsteårstillägg mot ledig tid. Det här är ett förfarande som huvudförtroendemannen och arbetsgivaren måste avtala om.
  • Arbetsgivaren måste sträva efter att förse utsända arbetstagare med rum för en person om projektet pågår oavbrutet längre än veckor.

Hela kollektivavtalet läggs upp på Industrifackets webbsida så snabbt som möjligt.

Info:
sektorchef Marko Rosqvist
avtalsexpert Heikki Holappa