Bioteollisuuden uusi työehtosopimus hyväksytty – kiky-tunnit poistuvat, palkankorotukset neuvottelukierroksen yleisen linjan mukaisia

Bioteollisuuden uusi työehtosopimus on hyväksytty ajalle 5.3.2020–28.2.2022. Uusi sopimus lisätään kokonaisuudessan liiton verkkosivuille mahdollisimman pian.

Kilpailukykysopimuksen mukaiset talkootunnit poistuvat sopimuksesta. Keksimääräisistä viikkotyöajoista vähennetään 0,5 tuntia per viikko ja työajan lyhennyskorvauksia nostetaan 1,3 prosenttia. Muutos tarkoittaa palaamista vuosien 2014–2017 työehtosopimuksen tasolle.

Uuden sopimusen myötä palkkoja korotetaan tänä vuonna 1,3 prosentin yleiskorotuksella. Ensi vuonna palkkoja korotetaan 1,4 prosentin yleiskorotuksella, jonka lisäksi palkkoja korotetaan paikallisella erällä, jonka suuruus on 0,6 prosenttia työehtosopimuksen 20 pykälän tarkoittamasta keskimääräisestä keskituntiansiosta ilman vuoro- ja olosuhdelisiä kerrottuna yrityksen työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden lukumäärällä.

Voit lukea tiivistelmän työehtosopimuksen muutoksista tästä linkistä.