SAK:n hallitus hyväksyi työmarkkinoiden kriisipaketin

Koronaviruksen seurauksena Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon. Tämän vuoksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat yhdessä tehneet esityksen maan hallitukselle tarvittavista toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa.

Seuraavaksi maan hallitus käsittelee työmarkkinajärjestöjen tekemää ehdotusta työmarkkinoiden kriisipaketiksi.

Tutustu kriisipakettiin SAK:n sivuilla.