Teknologiateollisuuteen lyhennetyt yt-ajat

Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus ovat sopineet määräaikaisista muutoksista Teknologiateollisuuden sekä Malmikaivosten työehtosopimuksiin. Sopimuksen mukaan henkilöstön lomautukseen tähtäävissä neuvotteluissa noudatetaan viiden päivän vähimmäisilmoitusaikaa sekä samoin viiden päivän vähimmäisneuvotteluaikaa.

– Muutoksen tavoitteena on turvata yritysten toimintaedellytykset ja työntekijöiden työpaikat koronaviruksen aiheuttamassa hyvin poikkeuksellisessa kotimaisessa ja maailmanlaajuisessa tilanteessa. Haluamme tällä sopimisella estää kohtuuttomien tilanteiden syntymisen, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työehtosopimukset antavat jo sinällään mahdollisuuden sopia yt-menettelyyn liittyvistä ajoista toisin. Tämä voidaan siis tehdä paikallisesti sopien. Nyt tehty sopimus vahvistaa, että kaikissa tilanteissa sovelletaan viiden päivän neuvotteluaikaa ja ilmoitusaikaa, ellei paikallisesti ole muuta sovittu.

Sopimus astuu voimaan jo tänään. Se koskee myös tilanteita, joissa yhteistoimintamenettelyyn on annettu neuvotteluesitys ennen 20.3.

Lyhennetyt ajat ovat voimassa tämän vuoden loppuun saakka, kuitenkin enintään niin kauan kuin koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi säädettävät työlainsäädäntömuutokset ovat voimassa.

Muutosten edellytyksenä on myös se, että eduskunta hyväksyy työmarkkinakeskusjärjestöjen tekemät tai niitä vastaavat esitykset työttömyysturvalainsäädäntöön 15. huhtikuuta mennessä.