Ammattiosastojen kokoukset ja tilaisuudet lykätään myöhemmäksi

Teollisuusliitto velvoittaa ammattiosastot siirtämään pitämättömät kevätkokoukset sekä jäsentilaisuudet ja koulutukset aikaan, jolloin viranomaiset ovat poistaneet kokoontumisrajoitukset.

Liiton hallituksen perjantaina 24.4. tekemän päätöksen syynä on osallistuminen koronavirusepidemian torjuntaan Teollisuusliiton käytettävissä olevin varotoimenpitein.

Päätöksen taustalla on eduskunnan 21.4. hyväksymä väliaikaislaki: ”Väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian rajoittamiseksi.

Kyseessä olevassa laissa annetaan muun muassa yhdistyksille mahdollisuus poiketa säännöistä ja yhdistyslaista ja pitää yhdistyksen kokous syyskuun 30. päivään mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että ammattiosastojen pitämättä jääneet kevätkokoukset voidaan pitää viimeistään 30.9.2020 mennessä.