Fackavdelningarnas möten och andra evenemang flyttas fram till ett senare skede

Industrifacket förpliktigar fackavdelningarna satt flytta fram de stadgeenliga vårmöten samt alla medlemsevenemang och utbildningstillfällen till efter att myndigheterna har slopat begränsningarna som gäller folksamlingar.

Industrifackets styrelse fattade beslutet fredagen 24.4. Orsaken är att Industrifacket använder sig alla medel som finns till förfogande för att hindra spridningen av coronaviruset.

Beslutet vilar på den tillfälliga lag som riksdagen godkände 21.4: ”Om tillfälliga undantag i aktiebolagslagen, lagen om handelslag, föreningslagen och andra samfundslagar för att begränsa Covid-19 epidemin.”

Lagen i fråga ger bland annat föreningar möjligheten att tillfälligt avvika från förordningar och föreningslagen och sammankalla vårmöten som ska genomföras senast 30.9.2020.