Teollisuusliitto käynnistää henkilöstön yt-neuvottelut

Teollisuusliitto aloittaa koko henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat yhteensä 224:ää liiton palveluksessa olevaa henkilöä. Neuvottelut voivat johtaa korkeintaan 90 päivää kestäviin määräaikaisiin lomautuksiin.

Lomautuksia ei toteuteta, mikäli niille löytyy vaihtoehtoinen ratkaisu.

Teollisuusliiton hallitus hyväksyi perjantaina liiton johtoryhmän tekemän esityksen henkilökunnan mahdollisista määräaikaisista lomautuksista. Niiden syynä on koronaepidemiasta aiheutunut poikkeuksellinen ja vaikeasti ennakoitava tilanne.

Teollisuusliitto on jo perunut kaikki jäsentilaisuutensa kesäkuun loppuun saakka. Samoin liiton Murikka-opiston opetus on keskeytetty. Osalla liiton työntekijöitä työtehtävät ovat vähentyneet huomattavasti tilanteen johdosta. Osalla ne ovat lisääntyneet.

Myös liiton jäsenmaksutulot ovat pienenemässä huomattavasti tänä vuonna. Tämä johtuu siitä, että liiton jäsenistä merkittävä osa on jo lomautettu tai joutumassa lomautetuksi koronaepidemian vuoksi. Teollisuusliiton jäseniltä ei peritä jäsenmaksua heidän ollessaan työttöminä tai lomautettuina.

Teollisuusliiton henkilökunnan mahdolliset lomautukset toteutettaisiin 15.5.–30.9. välisenä aikana. Lomautukset eivät koskisi Teollisuuden työttömyyskassaa, joka on oma liitosta erillinen organisaationsa. Teollisuusliiton työntekijöistä noin 40 on tilapäisesti siirtynyt avustamaan kassaa jäsenten lomautusten ja tästä johtuvan työn lisääntyessä rajusti.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Riku Aalto, puh. 0400 711 072
Varapuheenjohtaja Turja Lehtonen, puh. 0400 535 616
Henkilöstöpäällikkö Leila Svanberg, puh. 040 549 7843