Hengitysmaskit (suu- ja nenäsuojat) teollisuuden työpaikoilla

Monilla teollisuudenkin työpaikoilla on otettu nyt käyttöön hengitysmaskit koronatartunnoilta suojautumisessa. Asia ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteinen, joten muutamat minimivaatimukset tulee selvittää. Covid-19- virus tarttuu pisaratartuntana, joten hyvä hygienia on ensisijainen tartunnan torjumisen muoto. Maski ei ole hengityksen suojain, jollaisia monissa teollisuuden työpaikoissa joudutaan käyttämään työssä olevien tai syntyvien haitallisten altisteiden vuoksi.

Suojautumisen tulee aina perustua riskien arviointiin, jossa työsuojeluvaltuutettu ja työterveyshuolto ovat mukana (kyse on sairastumisen vaaran arvioimisesta).

Työantajan on ensisijaisesti käytettävä tartuntavaaran pienentämiseksi työpaikalla muita keinoja.

Työterveyslaitoksen verkkosivuilla on eri aloille ja toimintoihin hyvää opastusta.

Jos yhdessä työterveyshuollon kanssa tehtävässä riskien arvioinnissa tullaan siihen tulokseen, että maskeja tarvitaan, pitää työntekijän niitä käyttää

  • kaikki muut toimet sairastumisen välttämiseksi ovat ensisijaisia: ei tulla sairaana tai oireisena töihin (oma ilmoitus), porrastetaan työhöntuloa ja taukoja, lisätään siivousta, käytetään etätyötä, pidetään noin metrin etäisyyttä työtoveriin, ei pärskitä eikä köhitä, pestään usein käsiä yms.
  • jos työnantaja laittaa maskipakon työpaikalle, työnantajan pitää hankkia niitä riittävästi, opettaa työntekijöille maskien oikea käyttö ja esimerkiksi huoltaa mahdolliset kangasmaskit. Lue lisää täältä.
  • suojalasien/ silmälasien käyttäjillä maski saattaa aiheuttaa lasien huurtumista, joten tapaturmavaarallinen työ on silloin syytä keskeyttää. Tarvittaessa on tehtävä läheltä piti-ilmoitus vaaratilanteesta.
  • sydän- ja verisuonitauteja ja astmaa sairastavien on syytä arvioituttaa työterveyshuollossa mahdollisuutensa työskennellä (kangas)maskin kanssa. Maski saattaa myös laukaista paniikkikohtauksen työntekijällä. Kaikki tällaiset tilanteet on syytä arvioida työterveyshuollon kanssa, ja miettiä yhdessä muita työjärjestelyitä.
  • varsinaisia vakavan taudin riskiryhmiä on aika vähän, ja yhdessä työterveyshuollon kanssa voidaan kartoittaa näihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden mahdollisuudet tehdä työtä
  • työterveyshuollon kanssa on myös syytä arvioida oman alueen tautilanne: mikä on todellinen sairastumisen vaara eri puolilla maata.

Tärkeää on siis muistaa, että kyseessä ei ole hengityksen suojain.

Maski ei suojaa käyttäjäänsä miltään työssä esiintyvältä haitalliselta tekijältä.

Covid19-tautilanne vaihtelee paljon eri puolella maata. Alueelliset viranomaiset (kunnat, sairaanhoitopiirit ja aluehallintovirastot) antavat yleisiä ohjeita oman alueensa tautitilanteen mukaan tartunnalta suojautumisesta ja muun muassa kasvomaskien käyttämisestä ja kokoontumisrajoituksista. Ajantasaiset alueelliset ohjeistukset ja määräykset löytyvät kerättynä THL:n verkkosivuilta. Työpaikoille erityisohjeet antaa Työterveyslaitos.

Lisätietoja Teollisuusliiton työympäristöyksiköstä
puh. 020 690 449, tyoympä[email protected]