Skyddsmasker (näs- och munskydd) på arbetsplatser inom industrin

På flera arbetsplatser inom industrin har man tagit i bruk andningsmasker för att skydda anställda från coronasmitta. Riktlinjerna är ändå inte så entydiga så det finns skäl att klargöra några minimikrav. Covid-19 smittar genom så kallad droppsmitta vilket innebär att en hög hygiennivå är det bästa sättet att motarbeta smittspridning.

Ansiktsmasken är inte en skyddsmask för andning, vilka i sin tur används på flera arbetsplatser inom industrin på grund av skadlig belastning som kan förekommer på arbetsplatsen eller kan uppstå i vissa arbetsuppgifter.

Skyddsåtgärderna ska alltid bygga på riskevaluering eller bedömande av risker, där arbetarskyddsfullmäktige och företagshälsovården (det handlar om en utvärdering av faran att insjukna)

Arbetsgivaren ska i första hand ta till andra medel och åtgärder för att minska på risken att bli smittad på arbetsplatsen.

På Arbetshälsoinstitutets webbsidor finns rekommendationer för olika branscher

I fall man tillsammans med företagshälsovården gjort en riskanalys och kommit fram till att det är nödvändigt att bära ansiktsmask innebär det också att anställda SKA använda dem.

  • Alla övriga åtgärder för att undvika att man blir sjuk kommer först: man kommer inte till jobbet om man är sjuk eller känner av symptom (egen anmälan), man kommer till arbetet och pauser i turer, rengör oftare, jobbar på distans där det är möjligt, håller ca. en meters avstånd till kolleger, fokus på handhygien, rätt praxis gällande nysningar och hostande osv.
  • Om arbetsgivaren inför masktvång på arbetsplatsen ska arbetsgivaren se till att det finns tillräckligt av dem, utbilda de anställda i hur de används på rätt sätt samt t. ex sköta underhållet av tygmasker. Läs mer (på finska)
  • För personer som använder skyddsglas/glasögon kan ansiktsmasken förorsaka att linserna immar och då ska en riskfylld arbetsuppgift avbrytas omedelbart. Vid behov ska en anmälan om en farlig situation också göras.
  • Personer som lider av hjärt- och kärlssukdomar och/eller astma ska genom företagshälsovården utvärdera sin förmåga att arbeta iklädd (tyg)mask. En ansiktsmask kan också avlösa en panikattack hos den anställda. Den här typen av situationer ska man gå igenom tillsammans med företagshälsovården och fundera på andra arrangemang i arbetet om möjligt.
  • Tillsammans med företagshälsovården kan man också kartlägga riskgrupper med allvarliga sjukdomar och utreda förutsättningarna för att utföra arbete.
  • Det finns också skäl till att utvärdera smittoläget i regionen. Hur stor är sannolikheten att bli smittad i olika delar av landet. Det här ska också göras i samarbete med företagshäslovården.

Det är viktigt att komma ihåg att en ansiktsmask INTE är ett andningsskydd.

Ansiktsmasken skyddar inte användaren från några skadliga belastningsfaktorer t. ex luftförorenignar som förekommer i arbetet.

Enligt den kunskap som gäller för tillfället behövs andningsmasker i närkontakt. Det gäller framför allt arbetsuppgifter inom vård och omsorg. På andra håll i Europa är maskerna obligatoriska eller användning rekommenderas t. ex i kollektivtrafiken och i butiker.

Social- och hälsovårdsministeriet har beställt en utredning om nödvändigheten av näs- och munskydd. Utredningen pågår fortfarande.

Information från Industrifackets arbetsmiljöenhet
tel. 020 690 449, tyoympä[email protected]