Liitto myönsi 500 euron stipendin 56 opiskelijalle

Teollisuusliitto tukee ammattiin valmistuvia tai opintojaan jatkavia opiskelijoita 500 euron stipendeillä.

Ensimmäisen kerran liiton opiskelijastipendejä jaettiin syksyllä 2019, jolloin niitä myönnettiin 53 opiskelijalle. Nyt stipendejä myönnettiin 56 kappaletta.

– Tietoisuus liiton stipendeistä on syksyn jälkeen selvästi kasvanut, sillä kevään hakukierroksella hakemuksia tuli lähes kaksinkertainen määrä, eli 310 hakemusta. Olemme todella tyytyväisiä hakemusmäärään, iloitsee liiton vastaava järjestöasiantuntija Pekka Juusola.

Stipendeillä kannustetaan teollisuusaloille suuntautuvia nuoria

Stipendeillä halutaan ensisijaisesti kannustaa aktiivisia opiskelijanuoria heidän opinnoissaan, mutta myös vahvistaa heidän sidettään Teollisuusliittoon ja liiton toimintaan.

– Teollisuusliitolla on aktiivista nuorisotoimintaa. Opiskelijajäseneksi kannattaa ilman muuta liittyä jo opintojen alussa, jotta saa tietoa liitosta ja sen toiminnasta. Monelle myös oppilaitostiedottaminen on mielekästä ja antoisaa puuhaa opintojen oheen, kertoo Juusola.

Tähän mennessä nuoret ovat pääosin hakeneet stipendiä itse, mikä kertoo siitä, että tieto stipendeistä on liikkunut nuorten keskuudessa. Stipendiesityksiä voivat tehdä myös oppilaitosten henkilökunta, liiton henkilökunta, luottamushenkilöt, ammattiosastot ja opiskelukaverit.

Jatkossa erityisesti oppilaitoksia toivottaisiin tiiviimmin mukaan vinkkaamaan Teollisuusliiton stipendeistä sekä ehdottamaan stipendejä oppilailleen.

Oma aktiivisuus painaa stipendihakemusten pisteytyksessä

Stipendien myöntämisestä ja hakemusten pisteytyksestä huolehtii nelihenkinen stipenditoimikunta, jonka puheenjohtajana Juusola toimii.

Stipendejä myönnettäessä arvioidaan ammatillisen järjestäytymisen, oman alan arvostuksen, ammattiliiton jäsenyyden sekä yhteishengen edistämistä. Lisäpisteitä saa aktiivisuudesta, kuten oppilaitostiedottamisen järjestämisestä oppilaitoksissa.

Lisäksi stipendien jakamisessa huomioidaan alueellisuus ja sektorikohtaisuus niin, että stipendejä myönnetään liiton eri aloilla ja eri puolella Suomea opiskeleville nuorille. Juusola kiittää kiinnostuksesta stipendejä kohtaan ja kannustaa jatkossakin hakemaan ja esittämään stipendejä.

– Kiitos kaikille aktiivisuudesta ja sitoutumisesta liiton toimintaan! Toivottavasti myös oppilaitokset ja opinto-ohjaajat lähtevät tulevaisuudessa vieläkin innokkaammin mukaan esittämään stipendejä oppilailleen. Haluamme kehittää yhteistyötämme oppilaitosten kanssa. Yhdessä tuemme oppilaita ja huolehdimme teollisuuden alojen kiinnostavuudesta.

Kevään stipendien saajille on lähetetty onnittelukirje ja diplomi. Seuraava stipendien hakukierros järjestetään syksyllä 2020 loka–marraskuussa.

Stipendin saajat keväällä 2020