Facket delade ut stipendier på 500 euro till 56 studerande

Industrifacket stöder studerande som tar yrkesexamen eller som bedriver fortsatta studier med stipendier på 500 euro.

Fackets studerandestipendier delades ut för första gången hösten 2019 till 53 studerande. Nu delades 56 stipendier ut.

– Kännedomen om fackets stipendier har ökat tydligt efter hösten, då vi under vårens ansökningsgenomgång fick nästan dubbelt så många ansökningar, närmare bestämt 310 stycken. Vi är mycket nöjda med ansökningsmängden, gläder sig fackets ansvariga organisationssakkunnig Pekka Juusola.

Stipendierna uppmuntrar ungdomar med inriktning på industrisektorerna

Stipendierna syftar främst till att uppmuntra aktivt studerande ungdomar i sina studier, men också till att stärka deras band till Industrifacket och dess verksamhet.

– Industrifacket har en aktiv ungdomsverksamhet. Det lönar sig att ansluta sig som studerandemedlem redan i början av studierna för att få information om facket och dess verksamhet. För många är informeringen på läroanstalterna också en meningsfull och givande syssla under studietiden, säger Juusola.

Hittills har ungdomarna främst ansökt om stipendiet själva, vilket tyder på att information om stipendierna har cirkulerat bland ungdomarna. Stipendieförslag kan också läggas fram av personalen på läroanstalterna och facket, förtroendevalda, fackavdelningar och studiekamrater.

I fortsättningen önskar vi att framför allt läroanstalterna skulle tipsa om Industrifackets stipendier samt föreslå stipendier för sina studerande.

Den egna aktiviteten väger in vid poängsättningen av stipendieansökningarna

Stipendierna beviljas och ansökningarna poängsätts av en stipendiekommitté på fyra personer och där Juusola är ordförande.

Vid beviljandet av stipendierna bedöms arbete för att främja yrkesorganisering, anseendet för den egna branschen, medlemskap i fackförbund och gruppandan. Extrapoäng fås för egen aktivitet, såsom ordande av informering på läroanstalter.

I utdelningen av stipendierna tas dessutom hänsyn till region och sektor, så att stipendier delas ut till ungdomar som studerar inom fackets olika branscher och i olika delar av Finland. Juusola tackar för intresset för stipendierna och uppmuntrar även i fortsättningen att söka och föreslå stipendier.

– Tack till alla för er aktivitet och ert engagemang för fackets verksamhet! I fortsättningen blir förhoppningsvis även läroanstalterna och studievägledarna ännu mer engagerade i att föreslå stipendier till sina studerande. Vi vill utveckla vårt samarbete med läroanstalterna. Tillsammans stöder vi studerandena och ser till att industrisektorerna förblir attraktionskraftiga.

Mottagarna av vårens stipendier har fått ett gratulationsbrev och diplom. Nästa ansökningsomgång för stipendier kommer att hållas i oktober–november hösten 2020.

Stipendiater våren 2020