Ammattiosastojen syyskirje postitettu – vuoden 2020 kevätkokoukset on pidettävä 30.9. mennessä

Ammattiosastojen syyskirje on postitettu keskiviikkona. Ammattiosastojen kannattaa siis seurata postiaan. Ohessa on tiivistelmä kirjeen sisällöstä.

Keväältä siirtyneet kevätkokoukset

Vuoden 2020 kevätkokoukset on pidettävä 30.9.2020 mennessä. Kevätkokousta ja syyskokousta ei voida pitää yhtä aikaa, koska syyskokous on pidettävä sääntöjen mukaisesti loka–marraskuussa.

Ammattiosaston syyskokous

Ammattiosaston syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 5§:n 5. kohdan mukaiset asiat.

Jos ammattiosaston kevätkokous on päättänyt ehdokkaidenasettelukokouksen järjestämisestä, on kokous oltava pidetty ennen syyskokousta.

Hallituksen valinta syyskokouksessa

Ammattiosaston hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja hänelle varajäsen (ei ole sama kuin varapuheenjohtaja). Tämän lisäksi valitaan muut hallituksen jäsenet (4–20) ja heille joko henkilökohtaiset varajäsenet tai yleisvarajäsenet. Jokaisella hallituksen jäsenellä tulee olla varajäsen.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Ammattiosaston hallituksen järjestäytymiskokous on syytä pitää heti syyskokouksen jälkeen. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsee varsinaisista jäsenistään varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus voi valita keskuudestaan tai ulkopuolelta taloudenhoitajan, opintosihteerin ja tarvittavat muut toimihenkilöt. Järjestäytymiskokouksessa valitaan myös jäsenet syyskokouksen päättämiin jaostoihin.

Ammattiosaston nimenkirjoittajat

Järjestäytymiskokouksessa ammattiosaston hallitus päättää nimenkirjoitusoikeuksien myöntämisestä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin lisäksi muille haluamilleen toimihenkilöille, esimerkiksi taloudenhoitajalle tai ammattiosaston palkatulle työntekijälle.

Nimenkirjoittajat tulee rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin osoitteessa www.prh.fi. Ammattiosasto maksaa itse ilmoitusmaksun.

Toimihenkilöilmoitus

Toimihenkilöilmoitus on muuttunut viimevuodesta. Ammattiosaston nimenkirjoittaja vakuuttaa allekirjoituksellaan annetut tiedot oikeiksi.

Käyttöoikeudet jäsenrekisteriin (eHallintaan)

Toimihenkilöilmoituksen liitteenä olevassa tietosuojasitoumuksessa ammattiosaston hallitus ilmoittaa keille se myöntää oikeuden ammattiosaston jäsenrekisterin käyttöön (eHallinta).

Ammattiosasto voi esimerkiksi myöntää rekisterinkäyttöoikeuden työntekijälleen, joka ei ole ammattiosaston jäsen.

Nykyiset käyttöoikeudet poistuvat 31.12.2020, joten toimihenkilöilmoitus ja tietosuojasitoumus on syytä palauttaa aluetoimistoon välittömästi järjestäytymiskokouksen jälkeen, kuitenkin viimeistään 15.2.2021.

Ammattiosaston kansainvälisen vastaavan valinta

Ammattiosastoja kannustetaan valitsemaan kansainvälisistä asioista vastaavan toimihenkilön. Tällä hetkellä Teollisuusliiton ammattiosastot ovat nimenneet 116 kv-vastaavaa.

Kv-vastaava toimii linkkinä liiton kansainvälisen toiminnan ja ammattiosastojen välillä. Kv-vastaavia koulutetaan vuosittain muun muassa Murikan kurssilla.

Kuluvan vuoden ammattiosastojen kansainvälisen toiminnan kurssi järjestetään 21.–23.10.2020 Murikassa.