Fackavdelningens höstbrev – vårmötet som inte kunde hållas under våren bör hållas senast 30.9

Vårmötet som inte kunde hållas under våren 2020 bör hållas senast 30.9.2020

Vårmötet och höstmötet kan inte hållas tillsammans eftersom höstmötet enligt stadgar bör hållas i oktober–november.

Fackavdelningens höstmöte

Enligt stadgarna behandlas ärenden i § 5 punkt 5 vid fackavdelningens höstmöte.

Observera, att om fackavdelningens vårmöte har fattat beslut om att fackavdelningen håller ett kandidatnomineringsmöte, bör kandidatnomineringsmötet hållas före höstmötet.

Styrelsens konstituerande möte

Styrelsens konstituerande möte bör hållas omedelbart efter höstmötet. Vid det konstituerande mötet väljer styrelsen inom sig bland de ordinarie ledamöterna en vice ordförande och en sekreterare. Styrelsen kan inom sig eller uti-från välja kassör, studiesekreterare samt övriga funktionärer vid behov. Dessutom väljs medlemmar till de sektioner som fastslagits vid höstmötet.

Fackavdelningens namntecknare

Förutom till ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren kan fackavdelningsstyrelsen vid det konstituerande mötet även bevilja andra rätt att teckna fackavdelningens namn, till exempel till kassören eller fackavdelningens anställda arbetstagare.

Namntecknarna bör anmälas till Patent- och registerstyrelsens föreningsregister. Det kan du göra på adressen www.prh.fi/sv. Fackavdelningen står själv för anmälningskostnaderna.

Funktionärsanmälan

Funktionärsblanketten har ändrat från ifjol. Det är ytterst viktigt att fackavdelningen fyller i funktionärsblanketten noggrant. Fackavdelningens namntecknare bestyrker med sin underskrift att alla uppgifter är rätt. På blanketten är styrelsens medlemmar och ersättare numrerade. Den personliga ersättaren ska få samma nummer som den ordinarie styrelsemedlemmen. Allmänna ersättare antecknas i den ordning de valts. Har ni valt över 10 medlemmar till fackavdelningens styrelse bifogar ni dem på en skild A4. Där fylls uppgifterna i på samma sätt som i själva blanketten.

Användningsrätt till medlemsregistret (fackavdelningens e-tjänst)

I dataskyddförbindelsen, anmäler fackavdelningsstyrelsen till vem de beviljar rätten att använda fackavdel-ningens medlemsregister (eHallinta). Endast dessa personer kommer in på fackavdelningens e-tjänst.

Fackavdelningen kan bevilja användningsrätt till registret till sin anställda arbetstagare fastän hen inte är medlem i fackavdelningen.

De nuvarande användningsrätterna försvinner 31.12.2020 så det lönar sig att skicka in funktionärsanmälan och dataskyddförbindelsen till regionkontoret genast efter det konstituerande mötet. Dock senast 15.2.2021.

Skolinformatörer

Industrifacket satsar på att skapa ett heltäckande nätverk av skolinformatörer, för att i ett så tidigt skede som möjligt informera våra ungdomar om arbetslivet och facket. Som skolinformatör får du en skolning av Industrifacket och facket stöder dig på olika sätt i arbetet. Skolinformationen sker i en yrkesskola nära dig och du får ersättning för sin insats.

Har ni inom fackavdelningen en eller flera som kunde vara intresserade av att utvecklas till skolinformatörer? Ta modigt kontakt och tipsa oss på Industrifacket. Organisationsombudsman Petteri Männistö (ungdomsärenden) eller organisationsombudsman Nina Wessberg svarar gärna på dina frågor.