Teollisuusliiton Aalto: Työehtosopimustoiminnan lopettaminen heikentää mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto puhui tänään etäkokouksena järjestettävässä liiton syysvaltuustossa. Ohessa on tiivistelmä Aallon puheesta.

Aallon mukaan tämä syksy on ollut hullu työmarkkinasyksy. Vain kolme kuukautta sitten järjestetyn kevätvaltuuston yhteydessä keskusteltiin Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kiemurtelusta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan liittyen. Hieman myöhemmin saatiin tietää Metsäteollisuus ry:n vetäytymisestä työehtosopimustoiminnasta. Jälkimmäistä oli osattu uumoilla, mutta ilmoituksen ajankohta yllätti silti hieman.

– Kuten Tekijä-lehden haastattelussa totesin, syntyneessä tilanteessa on se hyvä puoli, että ilmoitus tosiaan tuli jo nyt, ei siinä vaiheessa, kun sopimuksemme metsäteollisuudessa ovat jo katkeamassa. Meillä on nyt aika hyvin aikaa valmistautua tähän uuteen tilanteeseen. Olemmekin käynnistäneet selvitykset niin sanotusti laajalla rintamalla. Ja selvitettävää tosiaan riittää.

Aalto arvioi, että vaikka työnantajapuoli luultavasti valmistautui irtiottoonsa pitkään ja omasta mielestään ehkä huolellakin, saattoi siltä jäädä jotain huomioimatta.

– On nimittäin niin, että työehtosopimustoiminnan lopettaminen heikentää alan mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen aika merkittävästikin. Kuitenkin juuri joustavuuden lisääminen neuvottelutoimintaan on ollut Metsäteollisuuden mantra näitä muutoksia tehtäessä.

Aalto nosti esiin myös kysymyksen työrauhasta, tuosta ammattiliittojen niin sanotusta kauppatavarasta. Hän ei ole vakuuttunut, että työnantajapuolella ymmärretään, mitä työrauhasta sopimisen siirtäminen työpaikkatasolle lopulta saattaa merkitä.

Ilmassa on Aallon mukaan todella paljon kysymyksiä, mutta vähän varmoja vastauksia. Samalla hän kuitenkin muistutti, että Teollisuusliiton valmistautuminen tuleviin neuvotteluihin on hyvässä vauhdissa.

– Olemme jo pitäneet mekaanisen metsän puolella palavereita luottamusmiesten kanssa niin konsernikohtaisesti kuin alueellisestikin. Täällä liiton keskustoimistossa on perustettu työryhmä, joka selvittää niin juridisia, edunvalvonnallisia kuin järjestöllisiäkin seikkoja.

– On tietenkin tärkeää ja olennaista, että yhteytemme liiton jäseniin ja luottamushenkilöihin tiivistyy entisestään. Tarvitaan koulutusta, tarvitaan yhteistyötä muiden liittojen kanssa yli keskusjärjestörajojen ja paljon muuta, hän jatkoi.

Aalto kertoi liiton väen tavanneen työnantajien ja yritysten edustajia, muun muassa kaikkien isojen metsäfirmojen johdot.

– Vaikka varmoina ei kovin monesta asiasta voi vielä puhua, on se varmaa, että liitto koko voimallaan ja painoarvollaan pyrkii neuvottelemaan jäsenilleen jatkossakin mahdollisimman hyvät sopimukset. Mitä se käytännössä uudessa tilanteessa tarkoittaa, siitä olemme ehkä vuoden kuluttua paljon paremmin perillä. Sen haluan kuitenkin vielä tästä asiasta sanoa, että ainakaan tällä hetkellä ei ole näköpiirissä, että muut työnantajaliitot olisivat seuraamassa Metsäteollisuutta.

Teknologiateollisuudessa käynnistellään paikallisia neuvotteluja palkoista

Teknologiasektorilla ovat juuri käynnistymässä paikalliset neuvottelut ensi vuotta koskevista palkankorotuksista. Neuvottelut on käytävä 15. tammikuuta mennessä. Aalto kertoi Teollisuusliiton lähettävän yhdessä työnantajajärjestön kanssa kirjeen aiheesta.

– Kirjeessä ei puututa neuvottelujen sisältöön. Emme siis neuvo, että tehkää näin tai näin. Luotamme siihen, että paikallisesti osataan todellakin tehdä tähän aikaan ja yritysten tilanteeseen liittyvät ratkaisut.

Teollisuusliitto valmistautuu samalla jo seuraavaan neuvottelukierrokseen. Alkuvuodesta ammattiosastoilta tullaan pyytämään tavoitteita neuvotteluihin. Aloitteet käsitellään sektorijohtokunnissa ja viimeistään alkukesällä liiton hallitus päättää asetettavista tavoitteista.

Työmarkkinajärjestöjen yhteistyö hallituksen työryhmissä

Aalto soimasi työnantajapuolta siitä, että niiltä näyttää puuttuvan todellista neuvottelu- ja ratkaisunhakutahtoa niissä parissa työryhmässä, joissa etsitään ratkaisua visaisiin pulmiin. Samalla hän kuitenkin totesi, että myös pientä edistystäkin on tapahtunut.

– Nyt on nähtävissä pientä liikettä siihen suuntaan, että iäkkäämpien työntekijöiden työllisyyden parantamiseen voitaisiin sittenkin löytää jotain yhteistä pohjaa. Meidän näkökulmastamme tässä on tietenkin olennaista, että ikääntyville, pitkän työuran jo tehneille työntekijöille taataan oikeudenmukaisella tavalla elämisen ja toimeentulon mahdollisuudet.

Paikallista sopimista pohtivan ryhmän työhön palataan Aallon arvion mukaan vielä monta kertaa.

– Siellä uutena asiana on se, että nyt on tarkoitus selvittää sekin, kuinka paljon nykyään sopijana on luottamusmiesten lisäksi myös muita henkilöstön edustajia.