Ylimääräinen jäsenmaksupalautus ammattiosastoille

Korona-viruksen aiheuttamien rajoitteiden vuoksi liiton tilaisuuksia on jouduttu tänä vuonna perumaan niin paljon, että toimintakuluja ei ole syntynyt toimintasuunnitelman mukaisesti.

Valtuusto hyväksyi, että vuodelta 2020 ammattiosastoille palautetaan jäsenmaksuja ylimääräisenä jäsenmaksujapalautuksena yhteensä kahden miljoonan euron arvosta.

Jako ammattiosastoille tapahtuu vuoden 2019 kolmannen neljänneksen mukaisten ammattiosastokohtaisten jäsenmaksujen suhteessa. Jo lopettaneet ja yhdistyneet ammattiosastot huomioidaan jäsenmaksupalautteessa.

Ammattiosastoille ei kuitenkaan palauteta jäsenmaksuista määräosuutta, mikäli valtuuston päättämät jäsenmaksupalautteen kriteerit eivät täyty.

Ammattiosastoille ei palauteta jäsenmaksuista määräosuutta, jos

1) ammattiosasto ei ole hyväksynyt ylimääräisen liittokokouksen hyväksymiä ammattiosaston mallisääntöjä ja rekisteröinyt niitä Patentti- ja rekisterihallitukseen.

2) ammattiosasto ei ole toimittanut ilman hyväksyttävää syytä sääntöjen mukaista toimihenkilöilmoitusta 28.2.2021 mennessä. Ammattiosaston hallituksen tulee olla sääntöjen mukaan valittu, jotta jäsenmaksupalaute voidaan maksaa.