Extra återbetalning av medlemsavgifter till fackavdelningarna

På grund av de restriktioner som orsakats av coronaviruset har så många av fackets evenemang fått ställas in i år att driftskostnader inte har genererats i enlighet med verksamhetsplanen.

Fullmäktige godkände att medlemsavgifter för 2020 ska återbetalas till fackavdelningar i form av en extra återbetalning av medlemsavgifter till ett värde av totalt 2 miljoner euro.

Uppdelningen mellan fackavdelningarna sker i proportion till fackavdelningarnas medlemsavgifter för tredje kvartalet 2019. Fackavdelningar som har lagts ner eller sammanslagits kommer att beaktas i återbetalningen av medlemsavgifter.

Fackavdelningarna får dock inte någon andel av de återbetalade medlemsavgifterna, om de kriterier för återbetalning av medlemsavgifter som fullmäktige fastställt inte är uppfyllda.

Fackavdelningar får inte någon andel av de återbetalda medlemsavgifterna om

1) fackavdelningen inte har godkänt modellstadgarna som den extraordinarie förbundskongressen godkände och registrerat dem hos Patent- och registerstyrelsen.

2) fackavdelningen utan godtagbara skäl har underlåtit att lämna in de stadgeenliga funktionärsanmälningarna senast 28.2.2021. Fackavdelningens styrelse måste vara vald i enlighet med stadgarna för att återbetalningen av medlemsavgifterna ska kunna genomföras.