SAK: Muutosturvaa ja ikääntyneiden työssä jatkamista edelleen vahvistettava

Sanna Marinin hallitus päätti yli 55-vuotiaiden työllisyyttä parantavista toimista sen jälkeen, kun neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kesken päättyivät tuloksettomina reilut kaksi viikkoa sitten. Hallituksen ratkaisu vaikuttaa SAK:n mielestä kohtuullisen tasapainoiselta ja valmistelussa on selvästi hyödynnetty järjestöjen pöydälle jääneitä ehdotuksia.

SAK kiittelee muutosturvaa koskevia parannuksia: yli 55-vuotiaiden muutosturvakoulutuksen kesto pitenee ja käyttöön otetaan uusi irtisanomiskorvaus. Myös pienemmistä yrityksistä irtisanottujen ja tällä hetkellä vailla muutosturvaa olevien työntekijöiden koulutusmahdollisuudet paranevat.

– Tämä on parannus nykyiseen tilanteeseen. Muutosturva ottaa jatkossa huomioon paremmin pitkän työuran tehneiden koulutustarpeet. Osaamisen kehittäminen ja taitojen päivittäminen ovat tehokaita keinoja, joilla ihmiset pääsevät jatkamaan työelämässä, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta painottaa.

Sen sijaan työhyvinvoinnin ja työssä jatkamisen tuen osalta hallituksen esitys jäi niukaksi. Lainsäädännöllä olisi ollut mahdollista ohjata tukea oikeaan suuntaan, mutta se jätettiin käyttämättä.

– Olemme pettyneitä, että työntekijäjärjestöjen neuvotteluihin tuomat toimet työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemisesta eivät edenneet hallituksenkaan esitykseen. Juhlapuheissa toistellaan paljon, kuinka tärkeää on tukea jaksamista työelämässä, kun ikää karttuu. Käytännössä teot jäävät usein vähäisiksi.

Jatkossa onkin syytä etsiä keinoja, joilla tuetaan yli 55-vuotiaiden työssä jaksamista ja jatkamista.

– Työaikojen pitäisi joustaa työntekijän tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi osa-aikatyöhön siirtymisen helpottaminen työuran loppupäässä auttaisi jaksamaan pitempään työelämässä, Eloranta huomauttaa.

Ikääntyvillä työttömillä edessä iso muutos

Hallitus päätti työttömyysturvan lisäpäivien poistamisesta asteittain vuodesta 2023 alkaen. SAK on huolissaan päätöksestä, sillä tulevaisuudessakin työttömäksi jää eläkeikää lähestyviä, pitkän työuran tehneitä palkansaajia. SAK on edellyttänyt koko ajan, että pitkän työuran tehneiden toimeentulosta on huolehdittava, jos lisäpäivistä luovutaan.

SAK on tyytyväinen hallituksen päätökseen turvata työttömyysturvan erityissäännöksillä ikääntyneiden työttömien toimeentulo jatkossa. Viime sijassa toimeentulo turvataan velvoitetyöllä ja palveluilla sekä ansioturvan 500 päivän kestolla ja päivärahan 100 prosentin suojaosalla.

– Tämä oli erittäin tärkeä ratkaisu ikääntyvien työttömien kannalta. Tyhjän päälle ei ihmisiä tule jättää, puheenjohtaja Jarkko Eloranta korostaa.

Lisäpäiväratkaisu haastaa niin työantajien toimintatavat kuin työvoimapalvelut tulevaisuudessa. Työttömäksi jäävät tarvitsevat lisää tukea ja palveluita uuden työn löytämiseksi. Siihen on panostettava jatkossa.

– Ikäsyrjintä työmarkkinoilla on edelleen arkipäivää. Ikääntyvät työntekijät irtisanotaan helpommin ja työttömäksi jäätyään yli 55-vuotiaan työntekijän on hankalaa päästä edes työhaastatteluun. Tämän on muututtava, jos ikääntyvien työllisyyttä halutaan parantaa.

Lue myös Teollisuuden työttömyyskassan artikkeli aiheesta