Koronarokotuksen hakeminen on työaikaa

Koronarokotukset etenevät eri puolilla maata eri tahtiin.

Työikäisiä (ja alle 70-vuotiaita) riskiryhmäläisiä on alettu rokottaa AstraZenecan rokotteella. Koronarokoe on valtioneuvoston päättämä, tartuntataudin torjuntaan tarjottava vapaaehtoinen rokote. Työntekijällä on oikeus käydä tällaisessa rokotuksessa työaikana, jollei sitä ole mahdollista antaa muuna aikana. Se aika, joka työntekijän päivittäisestä säännöllisestä työajasta käytetään mainittuun tarkoitukseen, luetaan työssäoloajaksi (Tartuntatautilaki §45).

Seuratkaa oman kuntanne / sairaanhoitopiirinne ilmoittelua.

Rokotuksen jälkeenkin etäisyydet ja hygienia ovat tärkeitä.