Coronavaccination är arbetstid

Coronavaccinationerna fortskrider i olika takt i olika delar av landet.

Personer i arbetsför ålder (och under 70 år), som är i riskzonen, har börjat vaccineras med AstraZenecas vaccin. Coronavaccinet är ett frivilligt vaccin som statsrådet har beslutat om och som tillhandahålls för att bekämpa en infektionssjukdom.

Arbetstagaren har rätt att gå och få en sådan vaccination på arbetstid, såvida det inte är möjligt att ge det vid ett annat tillfälle. Den del av den dagliga ordinarie arbetstiden som anställda använder för detta ändamål räknas som tid i arbete (Lag om smittsamma sjukdomar § 45).

Följ er kommuns eller ert sjukvårdsdistrikts meddelanden.

Även efter vaccinationen är avstånd och hygien viktiga.