Teollisuusliiton palkkakysely kertoo: Paikallisten sopimusten piirissä yli puolet työntekijöistä

Teollisuusliiton luottamusmiesten tekemien paikallisen sopimusten piirissä on tänä vuonna reilut puolet alan työntekijöistä. Sopimuksia on tehty tai tehdään myöhemmin 37,3 prosentissa työpaikkoja. Monet näistä yrityksistä ovat isoja, mikä selittää sopimusten piirissä olevien suuremman luvun.

Palkkoja korotetaan niin sanotun perälaudan mukaisesti 62,7 prosentissa työpaikkoja, ilmenee Teollisuusliiton luottamusmiehilleen tekemästä kyselystä. Jonkin verran tehtiin myös tätä alempia tai korkeampia korotuksia.

– Olemme kyllä tyytyväisiä siihen, että työpaikoilla on sovittu hyvin ja tehty erilaisia paikallisia sovellutuksia laajalla rintamalla. Minusta tämä osoittaa hyvin sen, että neuvottelujärjestelmämme toimii niin kuin sen on haluttukin toimivan, Teollisuusliiton teknologiasektorin johtaja Jyrki Virtanen sanoo.

Teollisuusliitto kysyi aiemmin toteutettujen palkkakyselyjen tapaan teknologiasektorin 1 158 luottamusmieheltä kuluvaa vuotta koskevista palkkaneuvotteluista. Kyselyyn vastasi 606 luottamusmiestä.

Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus sopivat reilu vuosi sitten, että sopimuskauden toisen vuoden palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. Jos sopimukseen ei päästä, palkkoja korotetaan 1,4 prosentin yleiskorotuksella ja 0,6 prosentin paikallisella erällä.

Nyt tehty kysely osoittaa, että yhteensä kahden prosentin korotustasoon päädyttiin 83 prosentissa työpaikkoja. Luku vastaa edellisen kyselyn tulosta. Se vastaa myös 83 prosenttia kaikista työntekijöistä. Yli kahden prosentin korotuksista sovittiin kymmenelle prosentille työntekijöistä ja alle kahden prosentin korotuksista seitsemälle prosentille työntekijöistä. Todella harvassa työpaikassa (0,2 %) sovittiin, ettei korotuksia tehdä lainkaan.

– Teknologiateollisuus on puhunut palkantarkistusneuvotteluista jonkinlaisena sopimisen happotestinä. Toivottavasti tulos nyt kelpaa heillekin. Yrityksissä on päädytty tällaisiin ratkaisuihin, eikä mitenkään yllättävästi, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.

– Tältä osin on helppo yhtyä satoja uusia ihmisiä tänä vuonna palkanneen Valmet Automotiven henkilöstöjohtajan sanoihin: vaikka aina jokin voisi sujua paremmin, tässä paikallisen sopimisen järjestelmässämme ei ole suuria ongelmia, Aalto jatkaa.

Lisätietoja

Jyrki Virtanen, puh. 040 513 8986
Riku Aalto, puh. 0400 711 072