Toimihenkilöilmoituksen täyttäminen

Ammattiosastojen toimihenkilöilmoitusta on päivitetty vuonna 2020. On ensiarvoisen tärkeää, että ammattiosasto täyttää ilmoituksen huolellisesti. Ammattiosaston nimenkirjoittaja vakuuttaa allekirjoituksellaan kaikki annetut tiedot oikeiksi.

Lomakkeessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet on numeroitu, jolloin henkilökohtaiset varajäsenet merkitään samalla numerolla kuin varsinaiset jäsenet. Yleisvarajäsenet merkitään valitsemisjärjestyksessä. Mikäli ammattiosaston hallitukseen on valittu enemmän kuin 10 jäsentä, toimihenkilöilmoitukseen liitetään erillinen A4-kokoinen paperi, johon on lisätty hallituksen jäsenten ja varajäsenten tiedot kuten itse lomakkeessakin.

Jos ammattiosaston toimihenkilöt on valittu kaksivuotiskaudelle 2020–2021, eikä muutoksia ole tapahtunut, toimihenkilöilmoitusta ei tarvitse nyt palauttaa aluetoimistoon.

Sen sijaan tietosuojasitoumus tulee kaikkien täyttää ja palauttaa aluetoimistoon.

Tietosuojasitoumus, eli käyttöoikeudet jäsenrekisteriin (eHallintaan)

Toimihenkilöilmoituksen liitteenä olevassa tietosuojasitoumuksessa ammattiosaston hallitus ilmoittaa, keille se myöntää oikeuden ammattiosaston jäsenrekisterin käyttöön (eHallinta). Käytännössä siis vain näillä henkilöillä on pääsyoikeus eHallintaan. Myös puheenjohtajan tulee allekirjoittaa tietosuojasitoumus.

Ammattiosasto voi myöntää rekisterinkäyttöoikeuden esimerkiksi työntekijälleen, joka ei ole ammattiosaston jäsen.

Aiemmat eHallinnan käyttöoikeudet päättyivät 31.12.2020, joten toimihenkilöilmoitus ja tietosuojasitoumus tulee palauttaa aluetoimistoon välittömästi järjestäytymiskokouksen jälkeen, kuitenkin viimeistään 15.2.2021.