Teollisuusliiton valtuusto kokoontui etäkokoukseen – kokousta jatketaan 12.–13.8.

Teollisuusliiton valtuusto kokoontui tänään etäkokoukseen, kokouksen toinen osa järjestetään 12.–13. elokuuta Vantaalla.

Valtuusto päätti kokouksessaan liiton vuoden 2020 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä ja sai tiedoksi tilintarkastajien lausunnon. Lisäksi valtuusto päätti ammattiosaston mallisääntöjen muutoksesta.

Valtuusto hyväksyi toimintakertomuksen

Teollisuusliiton toiminnan painopisteet vuonna 2020 olivat järjestäytyminen ja sen edistäminen, työehtosopimuksien ja neuvottelutoiminnan kehittäminen sekä henkilöstön osaamisen kasvattaminen.

Vuonna 2019 aloitetut työehtosopimusneuvottelut saatiin päätökseen alkuvuodesta 2020. Osassa liiton työehtosopimuksia neuvottelut saatiin päätökseen normaalisti, mutta osassa jouduttiin käymään raskaat työtaistelut ennen kuin sopimukset sovittelun kautta syntyivät. Työtaistelut koskettivat eniten mekaanista metsäteollisuutta.

Toimintakertomuksessa todetaan liiton onnistuneen neuvotteluissa keskeisissä tavoitteissaan eli kiky-tuntien poistamisessa ja ostovoimaa lisäävässä palkkaratkaisussa.

Työehtosopimuskierroksesta on tehty laaja analyysi. Sen tuloksia hyödynnetään kesän jälkeen alkavalla sopimuskierroksella.

Koronapandemia vaikutti järjestäytymisen ja jäsenhankinnan edistämiseen. Suuri osa jäsentilaisuuksista ja koulutuksista jouduttiin perumaan. Toimintaa jatkettiin mahdollisuuksien mukaan sähköisin välinein. Työpaikkakartoituksia toteutettiin, ja esimerkiksi puutuotesektorin järjestäytymistä selvitettiin etänä.

Liiton tarjoaman edunvalvonnan ja jäsenpalvelun rinnalla jäsenet odottavat paljon luottamusmiehiltä ja ammattiosastoilta. Muutamilla toiminta-alueilla käynnistettiin luottamusmiesten vertaistukiryhmiä, joiden toimintaa pidettiin onnistuneena.

Opiskelijajäsenyys on väylä liiton jäsenyyteen. Oppilaitostiedottamisen rinnalla järjestettiin kaksi kampanjaa opiskelijajäsenten hankkimiseksi. Tuloksena oli noin 2 300 uutta opiskelijajäsentä.

Vaikuttamista monella tasolla

Ennen marras–joulukuussa järjestettyjä luottamusmiesvaaleja toteutettiin puhelinkampanja, jossa luottamusmiehiä kannustettiin asettumaan uudelleen ehdolle. Luottamusmiehille tuotettiin runsaasti tietoa sisältävä starttipaketti.

Liitto toteutti selvityksen aluetoiminnan ja aluetoimistoverkoston nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Osana aluetoimintaa jatkettiin ammattiosastojen kehityskeskusteluja, joilla tähdätään toiminnan elävöittämiseen.

Teollisuusliitolta pyydettiin aikaisempaa enemmän lausuntoja valtionhallinnon hankkeisiin. Liitto esimerkiksi antoi lausunnon yt-lain muuttamisesta ja osallistui yritysvastuulain sekä kausityötä ja työperäistä maahanmuuttoa koskevien lakien valmisteluun. Teollisuusliitto jatkoi aktiivista toimintaa myös kansainvälisillä foorumeilla.

Vuoden 2020 alussa toteutettiin liiton ensimmäinen jäsentutkimus Enemmän kuin numero tilastoissa. Se julkaistiin verkkokokonaisuutena liiton verkkosivuilla ja juttusarjana Tekijä-lehdessä.

Vuoden 2020 aikana lisättiin myös viestintää oikeustapauksista ja sopimusneuvotteluista.

Pandemiasta johtunut siirtyminen etätöihin ja virtuaaliseen työskentelyyn onnistui hyvin. Liiton henkilöstö sai lisäkoulutusta digityökalujen käyttöön. Henkilöstö osallistui laajasti työtehtäviensä kannalta olennaiseen koulutukseen.

Tilinpäätös ylijäämäinen

Valtuusto hyväksyi liiton vuoden 2020 tilinpäätöksen. Se osoitti 26,2 miljoonan euron ylijäämän, kun talousarviossa ylijäämäksi oli arvioitu 4,8 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 508 336 823 euroa. Oman pääoman osuus on 98 prosenttia.

Muutos ammattiosastojen mallisääntöihin – liitto neuvottelee työehtosopimukset

Valtuusto päätti kokouksessaan muuttaa ammattiosastojen mallisääntöjä siten, että liiton ja ammattiosastojen tehtävänjako työehtosopimusneuvotteluissa on selkeä.

Tehtävänjako on se, että Teollisuusliitto neuvottelee ja solmii työehtosopimukset. Ammattiosastot voivat edelleen tehdä liiton solmimien työehtosopimusten mukaisia paikallisia sopimuksia. Muutoksessa korostetaan Teollisuusliittoa työehtosopimusosapuolena, mikä on alun perinkin ollut ammattiosastojen sääntöjen henki.

Ammattiosastojen sääntöjen täsmentävän uudistamisen taustalla ovat työnantajaliittojen ajamat työmarkkinapolitiikan muutokset. Sääntömuutoksella suojataan myös luottamusmiesten asemaa työpaikoilla.

Lue aiheesta lisää tästä linkistä. Lisäksi sääntömuutoksesta informoidaan ammattiosastoja uutiskirjeellä.

Valtuuston kokouksesta voit lukea tarkemmin Tekijä-lehden verkkosivuilta.