Ammattiosastojen syyskokoukset loka–marraskuussa

Ammattiosastojen syyskokoukset on järjestettävä loka–marraskuun aikana. Kutsut kokouksiin on lähetettävä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Syyskokous kutsutaan koolle sääntöjen 5. pykälän ja syyskokouksen päättämällä tavalla.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) Hyväksytään seuraavalle kalenterivuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio.
b) Päätetään hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille maksettavista korvauksista.
c) Päätetään hallituksen toimikauden pituus (se voi olla 1 tai 2 vuotta).
d) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.
e) Valitaan yksi tai kaksi tilin-/toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
f) Valitaan edustajat ammatillisen paikallisjärjestön ja muiden työväen yhteisjärjestöjen kokouksiin.
g) Päätetään jaostojen perustamisesta.
h) Päätetään, ilmoitetaanko ammattiosaston kokouksista sääntöjen mukaisten tapojen lisäksi jollain muullakin tavalla.
i) Käsitellään työpaikkojen edunvalvontaan ja luottamushenkilövalintoihin liittyvät asiat.
j) Käsitellään muut syyskokoukselle esitetyt asiat.

Ohjeita syyskokouksen järjestämiseen löydät Ammattiosaston toimintavuosi -oppaasta.

Ammattiosastojen on edelleen syytä huomioida alueelliset koronarajoitukset kokouksia järjestäessään. Lue aiheesta lisää täältä.