Teollisuusliiton hallitus: Suomen mallin kohtalo lepää Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n harteilla

Suomen suurimman ammattiliiton Teollisuusliiton hallitus kokoontui perjantaina 24.9. keskustelemaan ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta. Liiton hallitus katsoo, ettei teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvotteluita voida vielä aloittaa, koska työnantajapuolella ei ole uskottavaa ja työnantajia riittävän kattavasti edustavaa työnantajayhdistystä.

Vastuu valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta siirtyi Teknologiateollisuus ry:ltä elokuussa Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle. Uusi yhdistys kertoi keskiviikkona 22.9., että siihen on tähän mennessä liittynyt jäseneksi vain 391 yritystä. Teknologiateollisuudessa jäsenyrityksiä on noin 1 600. Jotta neuvottelut voidaan aloittaa, järjestäytyneiden yritysten ja niiden palveluksessa työskentelevien työntekijöiden määrän pitää olla merkittävästi suurempi kuin nyt.

Teknologiateollisuuden työehtosopimukset umpeutuvat marraskuun lopussa. Toimiala on työnantajien toiminnasta ja hajaannuksesta johtuen matkalla kohti sopimuksetonta tilaa. Elleivät työnantajat saa rivejään suoriksi lähiviikkojen aikana, teknologiasektorin työmarkkinatoiminnan häiriötön jatkuminen on uhattuna. Vika on tällöin yksinään työnantajapuolessa. Teollisuusliiton ensisijainen tavoite ja halu on edelleen sopia, mutta tarvittaessa liitto on valmis puolustamaan jäsenten etua kaikilla niillä toimilla, joita etujen puolustaminen vaatii. Mitään yksittäistä keinoa ei ole suljettu pois.

Teknologiateollisuuden työnantajapuolen epäselvä tilanne on romuttamassa myös niin sanotun Suomen mallin eli vientivetoisen palkankorotusmallin toteutumisen. Suomen mallin kohtalo lepää nyt täysin Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n ja sen toimitusjohtajan Jarkko Ruohoniemen harteilla. Aika alkaa käydä vähiin. Mikäli Teollisuusliitolle ja sen jäsenille ei löydy työnantajapuolesta neuvottelukumppania, liitto katsoo Etelärannan hylänneen yhteisen palkkakoordinaation. Yrityskohtainen sopiminen tarkoittaa siten yrityskohtaisia ratkaisuja, myös ja ennen kaikkea palkankorotusten osalta.

Kaikkien muiden Teollisuusliiton valtakunnallisesti neuvottelemien sopimusalojen kuin teknologiateollisuuden osalta sopimusneuvottelut ovat käynnistymässä.