Industrifackets styrelse: Finlandsmodellens öde i händerna på Teknologiindustrins arbetsgivare r.f.

Styrelsen vid Finlands största fackförbund Industrifacket samlades på fredag 24.9 för att diskutera det aktuella läget på arbetsmarknaden. Styrelsen anser att man inte ännu kan påbörja kollektivavtalsförhandlingarna inom teknologiindustrin, eftersom arbetsgivarsidan saknar en arbetsgivarorganisation som är trovärdig och representerar arbetsgivarna tillräckligt heltäckande.

Ansvaret för den nationella kollektivavtalsverksamheten flyttade från Teknologiindustrin r.f. till Teknologiindustrins arbetsgivare r.f. i augusti. Den nya föreningen berättade onsdag 22.9 att den hittills fått bara 391 företag som medlemmar. Det finns ungefär 1 600 medlemsföretag inom teknologiindustrin. För att kunna inleda förhandlingarna, måste andelen föreningsanslutna företag och mängden arbetstagare som jobbar inom dem vara betydligt högre än i dag.

Teknologiindustrins kollektivavtal går ut i slutet av november. På grund av arbetsgivarnas handlade och splittring är branschen på väg mot ett avtalslöst läge.

Om arbetsgivarna inte lyckas få ordning på situationen under de närmaste veckorna, är kollektivavtalsverksamhetens fortsättning utan avbrott hotad inom teknologiindustrin. Då är felet helt och hållet arbetstagarsidans. Industrifackets primära mål och vilja är fortfarande att förhandla, men vid behov är facket redo att försvara medlemmarnas intressen med alla de åtgärder som krävs. Ingen enskild åtgärd har uteslutits.

Det osäkra läget inom teknologiindustrins arbetsgivarsida är också nära att skrota den så kallade Finlandsmodellen, alltså en exportdriven modell för löneförhöjning. Finlandsmodellens öde är nu helt i händerna på Teknologiindustrins arbetsgivare r.f. och dess verkställande direktör Jarkko Ruohoniemi. Det börjar bli ont om tid. Om Industrifacket och dess medlemmar inte får en förhandlingspart från arbetsgivarsidan, ser facket det som att Södra kajen har övergett den gemensamma lönekoordineringen. Företagsvisa avtal innebär företagsvisa lösningar, också – och fram för allt – när det gäller löneförhöjningar.

Avtalsförhandlingarna är på väg att sätta i gång inom alla andra avtalsbranscher där Industrifacket förhandlar på nationell nivå utom inom teknologiindustrin.