Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvottelut etenevät

Teknologiateollisuudessa, pelti- ja teollisuuseristysalalla sekä malmikaivoksissa on aloitettu neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta.

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajien väliset neuvottelut ovat edenneet hyvässä hengessä. Uutta työehtosopimusta on pyritty rakentamaan Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuus ry:n välisen marraskuun loppuun asti voimassa olevan työehtosopimuksen pohjalle. Neuvotteluosapuolten esille nostamissa tekstikysymyksissä on saavutettu edistymistä. Palkkaratkaisua ryhdytään käsittelemään vasta sen jälkeen, kun kaikki tekstikysymykset on saatu ratkaistua.

Teknologiateollisuuden työnantajien jäsenmäärä on syksyn mittaan kasvanut. Siihen liittyneiden yritysten määrä on tällä hetkellä yli 800. Yleissitovuuden kattavuus lähestyy 60 prosenttia.

Työnantajapuolen verkkainen järjestäytyminen kuitenkin aiheutti sen, että neuvottelujen aloittaminen jäi myöhäiseksi. Mikäli neuvottelutulosta ei marraskuun loppuun mennessä ole saavutettu, alkaa joulukuun alusta sopimukseton tila, jolloin työrauha ei ole enää voimassa.

Neuvottelujen etenemisestä tiedotetaan myöhemmin lisää.