Förhandlingar om ett nytt kollektivavtal avancerar inom teknologisektorn

Förhandlingar om ett nytt kollektivavtal har inletts inom teknologiindustrin, plåt- och industriisoleringsbranschen och malmgruvor.

Förhandlingarna mellan Industrifacket och Teknologibranschens arbetsgivare har hittills gått framåt i god anda. I de pågående förhandlingarna har man strävat efter att bygga ett nytt avtal mycket långt baserat på det gällande kollektivavtalet mellan Industrifacket och Teknologibranschens arbetsgivare som är i kraft till slutet av november. I förhandlingarna har man hittills behandlat ärenden i anslutning till textändringar. När alla textfrågor har lösts övergår det till att diskutera frågor i anslutning till löneuppgörelsen.

Teknologibranschens arbetsgivare har stadigt ökat i medlemsantal under hösten och är redan över 800. Med avseende på den allmänbindande karaktären närmar sig täckningsgraden redan 60 procent.

Arbetsgivarnas makliga anslutning till den nya arbetsgivarorganisationen under hösten har orsakat att den sena inledningen av förhandlingarna hotar att föra branschen i ett avtalslöst läge. Om ett förhandlingsresultat inte har nåtts före utgången av november börjar det avtalslösa läget i början av december, varvid arbetsfreden inte längre gäller.

Förbundet informerar regelbundet om hur förhandlingarna framskrider.