Teollisuusliitto jätti Keitele Groupia koskevan lakkovaroituksen – yrityskohtaisia lakkovaroituksia myös muihin metsäteollisuuden yrityksiin

Teollisuusliitto on tänään 29.12.2021 jättänyt koko Keitele Groupia koskevan lakkovaroituksen. Lakkovaroitus on annettu yhtiölle siitä syystä, että se on ryhtynyt yksipuolisesti sanelemaan työntekijöidensä työehtoja kieltäytyen samalla neuvottelemasta niiden sisällöstä Teollisuusliiton kanssa. Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan tilanne Keitele Groupissa on poikkeuksellisen tulehtunut, eikä liitolla ole muuta vaihtoehtoa kuin lakkovaroituksen antaminen.

– Olemme toistuvasti vedonneet yhtiön johtoon, jotta se ei heikentäisi työntekijöidensä työehtoja ja oikeuksia, vaan neuvottelisi niistä reilusti työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton kanssa. Nämä vetoomukset ovat kaikuneet kuuroille korville, Riku Aalto sanoo.

– Haluan kiittää valtakunnansovittelijaa aloitteellisuudesta vapaaehtoisen sovittelun käynnistämiseksi Teollisuusliiton ja Keitele Groupin välillä. Mikäli vapaaehtoinen sovittelu olisi käynnistynyt, Teollisuusliitto oli sitoutunut kaikkien työtaistelutoimien lopettamiseen yhtiössä. Valitettavasti edes valtakunnansovittelija instituutionsa painoarvolla ei riittänyt Keitele Groupin suostuttelemiseksi neuvottelupöytään.

Keitele Groupin työntekijöilleen yksipuolisesti sanelemat työehdot pitävät sisällään merkittäviä heikennyksiä työntekijöiden oikeuksiin, eikä ilmoitettujen työehtojen taso vastaa lähellekään sitä, mitä Teollisuusliitto haluaisi työehtojen olevan yhtiössä.

– Keitele Group tarjoaa työntekijöilleen heikompia työehtoja, heikommalla sitovuudella. Teollisuusliitolle ei työnantajan yksipuoliset ilmoitukset käy, vaan vaadimme asioista sovittavan työehtosopimuksella. Ilman työehtosopimusta mikään ei estä työantajaa myöhemmin ilmoittamasta uusista vastaavista heikennyksistä, Aalto toteaa.

Keitele Group on julistanut yksipuolisesti sanelemansa työehdot liikesalaisuudeksi ja kieltänyt niiden ilmaisemisen työntekijöiltään ulkopuolisille. Liikesalaisuuden ilmaisemisesta voi työsopimuslain nojalla seurata työntekijälle vahingonkorvausvelvollisuus ja se voi olla peruste työsuhteen päättämiselle. Samaan aikaan yhtiö on poistanut työehdoistaan kaiken maininnan järjestäytymisvapaudesta, luottamusmiehistä ja ammattiyhdistystoiminnasta.

– Teollisuusliitto on tästä syystä päättänyt avata kaikille Keitele Groupin työntekijöille mahdollisuuden nimettömästi ja luottamuksellisesti tarkistuttaa omat työehtonsa ja sopimuksensa Teollisuusliitossa. Kaikilla työntekijöille on oikeus turvautua ammattiliiton apuun, eikä työnantaja voi tätä oikeutta häivyttää tai sanella pois, Aalto sanoo.

Keitele Groupin lisäksi Teollisuusliitto on jättänyt lakkovaroituksen myös seuraaviin mekaanisen metsäteollisuuden yrityksiin:

  • Siklaelementit Oy
  • Isojoen Saha Oy
  • Formica IKI Oy

Keitele Groupia ja edellä mainittuja yrityksiä koskevat lakot ovat toteutuessaan voimassa 13.1.2022–30.1.2022 välisellä ajalla. Ilmoitetut työnseisaukset eivät kuitenkaan koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Metsäteollisuuden toimiala siirtyy sopimuksettomaan tilaan tammikuun 2022 alusta. Toimialalla ei enää ole edustavaa työnantajayhdistystä, joten Teollisuusliitto neuvottelee yrityskohtaisen työehtosopimuksen kunkin alan toimijan kanssa erikseen.

Lisätietoja:

Timo Nevaranta
Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö (Haastattelupyynnöt)
050 574 1430

Vesa Aallosvirta
Teollisuusliiton järjestöpäällikkö (Työtaistelutoimiin liittyvät tiedustelut)
040 820 9026