Teollisuusliitto jätti lakkovaroituksen Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle

Teollisuusliitto on tänään 30.12.2021 jättänyt lakkovaroituksen Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle. Osapuolten välinen erimielisyys liittyy palkankorotuksiin. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon mukaan lakkovaroituksen jättämiselle ei ollut vaihtoehtoja, sillä neuvottelut ovat jo pidemmän aikaa jumittaneet paikoillaan.

– Työnantajapuoli on keskittynyt tekosyiden keksimiseen ja ajanhaaskaukseen. Teollisuusliitto on mitoittanut palkankorotusvaatimuksensa kansantalouden mittareiden mukaan. Työntekijöiden on saatava oma osuutensa kasvusta ja yhteisestä hyvästä, Aalto linjaa.

Työnantajapuolen tarjoukset heikentäisivät teollisuuden työntekijöiden ostovoimaa merkittävästi. Teollisuusliiton näkemyksen mukaan tulevan palkkaratkaisun on oltava ostovoimaa vahvistava.

– Emme hyväksy sitä, että teollisuuden työntekijöiden pitäisi jatkossa pärjätä vähemmällä. Päinvastoin, haluamme palkankorotukset, jotka turvaavat asuntolainojen lyhennykset, lasten päivähoitomaksut ja perheen kauppakassit. Siitä tässä lakkovaroituksessa on kyse, Aalto toteaa.

Teollisuusliitto on vertaillut Suomen keskeisten teollisuuden kilpailijamaiden palkkaratkaisuja metalliteollisuudessa kuluvalta syksyltä ja laajemmin koronaviruspandemian ajalta. Vertailu osoittaa, että
näissä maissa on solmittu huomattavasti suurempiakin palkkaratkaisuja kuin Teknologiateollisuuden työnantajat ry on Teollisuusliitolle esittänyt.

– Teollisuusliiton palkkavaatimukset eivät vaaranna hintakilpailukykyämme, mutta niillä turvattaisiin talouden ostovoimaa. Kahden heikon koronavuoden jälkeen, nyt on palkansaajien vuoro, Aalto linjaa.

Lakkovaroitus koskee yhteensä lähes 300 toimipaikkaa teknologiateollisuudessa ja malmikaivosten sopimusaloilla. Toimipaikkakohtaisten lakkovaroitusten lisäksi Teollisuusliitto julistaa koko teknologiateollisuuden ja malmikaivosten toimialoille ylityökiellon. Toimipaikkakohtaiset lakot sekä koko toimialoja koskevat ylityökiellot ovat voimassa 14.–23.1.2022 välisellä ajalla.

Ylityökielto ja toimipaikkakohtaiset työnseisaukset eivät kuitenkaan koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta. Tarkemmat tiedot lakon piirissä olevista toimipaikoista löytyvät Teollisuusliiton verkkosivuilta.

Teknologiateollisuuden ja malmikaivosten sopimusalat siirtyivät sopimuksettomaan tilaan joulukuun 2021 alusta. Neuvottelut Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n välillä kariutuivat tuloksettomina maanantaina 27.12.2021.

Lakkovaroituksen alaisissa toimipaikoissa työskentelee yhteensä yli 40 000 sopimusten piirissä olevaa työntekijää.

Lakonalaiset työpaikat

Lisätietoja:

Timo Nevaranta
Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö (Haastattelupyynnöt)
050 574 1430

Vesa Aallosvirta
Teollisuusliiton järjestöpäällikkö (Työtaistelutoimiin liittyvät tiedustelut)
040 820 9026