Strejkvarsel för teknologiindustrin och malmgruvor

Industrifacket varslade i dag 30.12.2021 om strejk på utvalda arbetsplatser inom teknologiindustrin och malmgruvor. De företag som omfattas av varslet finns här. I tillägg till företagsspecifika strejkvarsel har Industrifacket beslutat om övertidsförbud inom hela avtalsområdet för teknologiindustrin och malmgruvor. Företagsspecifika strejkerna och övertidsförbudet inom hela avtalsområdet pågår 14–23.1.2022.

Bakom strejkvarslet ligger oenighet kring löneförhöjningar. Industrifacket vill säkerställa en positiv köpkraftsutveckling bland sina medlemmar. Arbetstagarnas anbud hade dock försämrat köpkraften. Industrifacket bevakar sina medlemmars intressen. Det vill ingå ett avtal men inte till varje pris.

Om nästa steg, förhandlingarna ledda av riksförlikningsmannen, inte utmynnar i en tillfredsställande lösning för Industrifacket omfattar strejken allt arbete enligt det kollektivavtal för teknologiindustrin och malmgruvor som löpte ut 30.11.2021 på de utvalda företagen. Strejken rör allt arbete oberoende av arbetsuppgift eller medlemskap i Industrifacket.

Läs mer här