Teollisuusliiton hallituksen kannanotto ajankohtaiseen työmarkkinatilanteeseen – Ylityökielto voimaan teknologiasektorilla

Neuvottelut Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa eivät ole edenneet palkkaratkaisun osalta toivotulla tavalla. Neuvottelut keskeytyivät 30.11. osapuolten yhteisellä päätöksellä. Työnantajapuolen tarjoukset tarkoittavat ostovoiman merkittävää heikennystä alan työntekijöille. Tätä Teollisuusliitto ei voi hyväksyä.

Teollisuuden työntekijöiden työ on keskeisellä tavalla mahdollistanut viennin poikkeuksellisen nopean elpymisen ja siten Suomen taloudellisen kasvun koronasta johtuneen talouden taantuman jälkeen. Palkkaratkaisun on oltava ostovoimaa vahvistava.

Vaatimus ei ole kohtuuton, vaan linjassa sen kanssa, mitä Suomen teollisuudessa on yrityskohtaisesti sovittu kuluvan syksyn aikana. Teknologiateollisuuden tilauskirjat ovat seuraavalle vuodelle täynnä, joten Suomen hintakilpailukyvyssä ei ole mitään vikaa. Ostovoimaa vahvistava palkkaratkaisu on perusteltu myös Suomen keskeisten kilpailijamaiden teollisuuden palkkaratkaisujen valossa.

Teollisuusliitto haluaa jatkaa neuvotteluita neuvottelutuloksen aikaansaamiseksi Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa. Samalla liitto kuitenkin katsoo, ettei neuvottelupöytään kannata palata ilman turvautumista työtaistelutoimenpiteisiin. Osapuolet ovat yksinkertaisesti liian kaukana toisistaan.

Teollisuusliitto julistaa koko teknologiateollisuuden ja malmikaivosten sopimusaloja koskevan ylityökiellon sekä työnantajan aloitteesta tapahtuvan vuoronvaihtokiellon voimaan 4.12.2021 kello 00.00 alkaen. Työtaistelutoimenpiteenä ylityökielto ja työnantajan aloitteesta tapahtuva vuoronvaihtokielto ovat voimassa 19.12.2021 kello 24.00 asti. Ylityökielto ei koske hätätyötä eikä töitä, jotka ovat välttämättömiä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Mikäli toimenpiteet eivät riitä ostovoimaa vahvistavan neuvottelutuloksen saavuttamiseksi, Teollisuusliitto on valmis muistuttamaan työnantajapuolta seuraavasta tosiasiasta:

Teollisuusliiton järjestäytymisaste on korkea ja liiton järjestökoneisto on vahva. Tarvittaessa Teollisuusliitto ryhtyy raskaampiin työtaistelutoimiin. Liitto on valmistautunut tätä hetkeä varten keväästä Teknologiateollisuus ry:n taannoisista ratkaisuista lähtien. Olemme valmiita.

Valtuus lakkoilmoituksen antamiseen työehtojen suojaamiseksi sopimuksettomassa tilassa – kysymys jälkivaikutuksesta

Työnantajapuoli – Teknologiateollisuuden työnantajat ry – on kyseenalaistanut työehtosopimusten jälkivaikutuksen. Jälkivaikutuksella tarkoitetaan työntekijän työehtojen jatkumista ennallaan tilanteessa, jossa uutta työehtosopimusta ei ole vielä solmittu vanhan sopimuksen päättymisen jälkeen. Sopimuksetonta tilaa ei saa hyödyntää työehtojen tai palkkauksen heikentämiseksi. Jälkivaikutus on voimassa täysimääräisesti.

Valitettavasti työnantajapuolen toiminta on aiheuttanut ainakin jonkinlaista liikehdintää sopimuksettoman tilan hyväksi käyttämiseksi yksittäisissä yrityksissä. Teollisuusliiton tietoon on tullut yrityksiä, joissa henkilöstölle on ilmoitettu yksipuolisesti työsuhteen ehtojen heikennyksistä 1.12. alkaen. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin onneksi siltä, että lähtökohtaisesti alan yritykset noudattavat jälkivaikutusta.

Teollisuusliitto ei hyväksy tilannetta, jossa sen jäsenten työehtoja heikennetään sopimuksettomassa tilassa. Työehtojen suojaamiseksi Teollisuusliiton hallitus valtuuttaa lakkoilmoituksen antamiseen kaiken työn keskeyttämiseksi niihin yrityksiin, jotka eivät noudata työehtosopimuksen jälkivaikutusta. Tällaisia yrityskohtaisia lakkoilmoituksia annetaan sitä mukaa, kun liitto saa tiedon jälkivaikutusta rikkovista yrityksistä.

Lisätietoja

Riku Aalto
Teollisuusliiton puheenjohtaja
0400 711 072