Teollisuusliiton hallitus on hyväksynyt teknologiateollisuuden neuvottelutuloksen – myös autoalalla sopimusratkaisu

Teollisuusliiton hallitus on tänään 7.1.2022 (äänin 20–8) hyväksynyt neuvottelutuloksen teknologiateollisuuden uudeksi työehtosopimukseksi. Neuvottelutulos saavutettiin 4.1.2022 valtakunnansovittelijan avustuksella Teollisuusliiton annettua Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle toimialan keskeisiä yrityksiä koskevan lakkovaroituksen muutamaa päivää aiemmin. Työehtosopimuksen syntymisen myötä Teollisuusliitto on peruuttanut kaikki teknologiateollisuuden toimialaa koskevat työtaisteluilmoitukset.

Saavutettu sopimusratkaisu korottaa palkkoja 2,0 prosenttia vuodelle 2022. Palkankorotuksissa yleiskorotusta on 1,5 prosenttia ja paikallisesti jaettavaa erää 0,5 prosenttia. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto on saavutettuun ratkaisuun tyytyväinen.

– Kaikille työntekijöille kohdistuvan yleiskorotuksen merkitys on suuri ja sen lisäksi paikallinen erä on rakennettu tavalla, joka varmistaa työntekijöiden reilun kohtelun perälaudan riskillä työnantajalle, Aalto sanoo.

– Ratkaisu on kahdella tapaa historiallinen. Ensinnäkin työntekijät saivat suuremmat palkankorotukset kuin ylemmät toimihenkilöt. Toiseksi ratkaisu on tehty uuden työnantajayhdistyksen, Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa, Aalto jatkaa.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry on uusi työnantajayhdistys, joka aloitti toimintansa elokuussa 2021 muutama kuukausi sen jälkeen, kun Teknologiateollisuus ry ilmoitti luopuvansa työmarkkinatoiminnasta. Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyritysten edustavuus on nopeasti noussut niin suureksi, että se varmistaa vahvan yleissitovuuden säilymisen teknologiateollisuuden toimialalla hyväksytyn sopimuksen kautta.  Teollisuusliiton Aallon mukaan yleissitovuuden säilyminen ennallaan kertoo yritysten sitoutumisesta nykyiseen sopimusmalliin.

– Tällä sopimuskierroksella meillä oli enemmän lukkoja avattavana kuin aiemmin. Moni lukko avautui, kun yritykset valitsivat yleissitovuuden teollisuuden neuvotteluiden lähtökohdaksi. Näyttää siltä, että sopimusjärjestelmämme on yritysten keskuudessa selkeästi mainettaan parempi, Aalto toteaa.

Uusi teknologiateollisuuden työehtosopimus on voimassa 30.11.2023 asti, mutta se on irtisanottavissa 30.11.2022 mennessä, mikäli osapuolet eivät sitä ennen pääse sopimukseen vuoden 2023 palkkaratkaisusta. Sopimus on siten 1 + 1 -vuotinen. Teknologiateollisuuden sopimuksen piirissä työskentelee noin 90 000 teollisuuden työntekijää.

Teollisuusliiton hallitus hyväksyi teknologiateollisuuden työehtosopimuksen lisäksi myös kaksi muuta sopimusta; autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen sekä malmikaivosten työehtosopimuksen. Autoalan sopimus on kattavuudeltaan Teollisuusliiton toiseksi suurin sopimus. Sen piirissä työskentelee noin 20 000 työntekijää. Autoalan sopimuksessa työnantajia edustaa Autoalan keskusliitto.

Teollisuusliitto neuvottelee toimialakohtaiset sopimusratkaisut kaikille sopimusaloilleen paitsi mekaaniseen metsäteollisuuteen, jossa sopimukset neuvotellaan kunkin alan yrityksen kanssa erikseen. Tähän asti solmitut yrityskohtaiset ratkaisut metsäteollisuudessa ja toimialakohtaiset sopimukset muilla sopimusaloilla ovat johtaneet keskimäärin samansuuruisiin palkankorotuksiin.

– Yrityskohtaiset ratkaisut eivät ole kasvattaneet tai pienentäneet palkankorotusten tasoa suhteessa toimialakohtaisiin ratkaisuihin. Työntekijä saa suurin piirtein saman korotuksen oli ratkaisu sitten tehty suoraan yrityksen tai toimialajärjestön kanssa. Tämä on merkittävä havainto tältä sopimuskierrokselta, Aalto päättää.

Lisätietoja:

Riku Aalto
Teollisuusliiton puheenjohtaja
0400 711 072