Industrifackets styrelse har antagit förhandlingsresultatet inom teknologiindustrin – avtalslösning också inom bilbranschen

Idag den 7 januari 2022 har Industrifackets styrelse (med rösterna 20–8) antagit framförhandlade nya kollektivavtalet för teknologiindustrin. Förhandlingsresultatet uppnåddes med hjälp av riksförlikningsmannen den 4 januari 2022 efter att Industrifacket varslat Teknologiindustrins arbetsgivare rf om strejk på centrala branschföretag ett par dagar innan. I och med det nya kollektivavtalet har Industrifacket avblåst alla anmälda stridsåtgärder inom teknologiindustrin.

Avtalslösningen höjer lönerna med 2,0 procent år 2022. Av detta är 1,5 procent en allmän förhöjning medan det avtalas lokalt om 0,5 procent. Industrifackets ordförande Riku Aalto är nöjd med resultatet.

– Den allmänna förhöjningen för alla anställda är mycket betydelsefull. Dessutom har lokala andelen konstruerats med en stupstock, vilket garanterar en rättvis behandling av arbetstagarna, berättar Riku Aalto.

– Lösningen är på två sätt historisk. För det första får arbetstagarna en större löneförhöjning än de högre tjänstemännen. För det andra har lösningen uppnåtts med en ny arbetsgivarförening, Teknologiindustrins arbetsgivare rf, fortsätter han.

Teknologiindustrins arbetsgivare rf är en ny arbetsgivarförening som inledde sin verksamhet i augusti 2021, ett par månader efter att Teknologiindustrin rf meddelat att den avstår från att verka på arbetsmarknaden. Teknologiindustrins arbetsgivare rf representerar redan så många inom sektorn att en stark allmänbindande karaktär består inom teknologiindustrin i och med det antagna avtalet. Enligt Riku Aalto är detta ett tecken på att företagen stöder nuvarande avtalsmodellen.

– Under denna avtalsomgång hade vi fler lås att öppna än normalt. Många hinder övervanns när företagen valde en allmänbindande karaktär till utgångspunkt för förhandlingarna. Vårt avtalssystem verkar vara klart populärare bland företagen än vad som ryktas, noterar Riku Aalto.

Det nya kollektivavtalet för teknologiindustrin gäller till och med den 30 november 2023 men kan sägas upp senast den 30 november 2022 om parterna inte kan avtala om en löneuppgörelse för 2023 före det. Avtalet gäller därmed i 1 + 1 år. Det rör runt 90 000 industrianställda.

I tillägg till kollektivavtalet för teknologiindustrin antog Industrifackets styrelse också kollektivavtalen för malmgruvor samt handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen. Till sin täckning är bilbranschavtalet det näst största på Industrifacket. Avtalet rör runt 20 000 anställda.

Industrifacket förhandlar fram branschvisa lösningar för alla sina avtalsområden förutom den mekaniska skogsindustrin där det förhandlas separat med varje branschföretag. Hittills har de ingångna företagsspecifika avtalen inom skogsindustrin och branschvisa avtalen inom övriga avtalsområden i snitt inneburit lika stora löneförhöjningar.

– Företagsspecifika lösningar har inte höjt eller sänkt löneförhöjningsnivån jämfört med branschvisa lösningar. Anställda får i stort sett lika mycket oberoende av om avtalet ingås direkt med ett företag eller en branschorganisation. Detta har varit en viktig observation under denna avtalsomgång, avslutar Riku Aalto.

Ytterligare uppgifter:

Riku Aalto
ordförande, Industrifacket
0400 711 072