Työehtosopimukset teknologiateollisuuteen

Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden työnantajat saavuttivat neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi keskiviikkona 4. tammikuuta.

Lähtökohdat yleissitovan työehtosopimuksen solmimiselle olivat vielä alkusyksystä 2021 kovin epävarmat. Teknologiateollisuus ry ilmoitti maaliskuussa luopuvansa valtakunnallisista työehtosopimuksista ja perustavansa uuden yhdistyksen, Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n, mikä neuvottelisi jatkossa sopimukset. Yritykset pystyivät liittymään uuteen yhdistykseen 10.8. alkaen. Syyskuun alussa yhdistys edusti noin 20 prosenttia alan työntekijöistä, eikä yleissitovuuden täyttyminen ollut vielä lähelläkään.

Ilmoitimme jo alkuvuodesta Teknologiateollisuuteen, että me emme ole valmiit lähtemään Metsäteollisuuden tielle työehdoista neuvoteltaessa. Neuvottelemme kaikkien alan työntekijöiden työehdoista yhdessä ja samassa pöydässä. Alan sopimusta sovelletaan noin 3 700 yrityksessä, joten yrityskohtaiset sopimukset eivät ole vaihtoehto. Alalle oli saatava yleissitova työehtosopimus, jolla voimme turvata minimityöehdot kaikille alan työntekijöille. Selvää on, että mikäli työehdot määräytyisivät muuten kuin yleissitovan sopimuksen pohjalta, niin muun muassa lomarahat, arkipyhät ja sairausajan palkanmaksuun liittyvät työehdot olisivat poistuneet ainakin osalta työpaikkoja. Tästä meille tuli ilmoituksiakin muutamilta työpaikoilta.

Yritykset liittyivät aluksi hyvin verkkaisesti uuteen yhdistykseen. Teollisuusliiton toimet yhdessä työpaikoilla toteutettujen toimenpiteiden kanssa sekä liiton linjaukset siitä, mitä vaadimme neuvottelujen aloittamiseksi, saivat liikettä työnantajiin. Lokakuussa yhdistys edusti riittävää määrää työntekijöitä, jotta yleissitovuus täyttyi. Teollisuusliiton hallitus totesi, että voimme aloittaa neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta.

Keskeisin tavoitteemme oli saada aikaiseksi uuden yhdistyksen kanssa yleissitova työehtosopimus heikentämättä jäsentemme työehtoja suhteessa aiemmin Teknologiateollisuus ry:n kanssa neuvoteltuun sopimukseen. Tässä tavoitteessa onnistuimme. Nyt saavutettu neuvottelutulos turvaa vähintään samat työehdot noin 90 000 työntekijälle kuin aikaisempikin sopimus. Teknologiateollisuuden työnantajat ry edustaa jäsenyrityksiensä kautta noin 60 prosenttia alan työntekijöistä. Näin ollen sopimus tullaan vahvistamaan yleissitovaksi.

Uudet sopimukset

Teollisuusliiton hallitus hyväksyi perjantaina 7.1.2022 neuvottelutulokset uusiksi työehtosopimuksiksi teknologiateollisuuden ja malmikaivosten sopimusaloille.

Uudessa sopimuksessa tekstimuutokset jäivät hyvin vähäisiksi. Neuvottelujen painopiste oli varsinkin alkuvaiheessa yleissitovuuden ja entisen tasoisten työehtojen turvaamisessa.

Uutta teknologiateollisuuden sopimuksessa on muun muassa se, että uudet työntekijät esitellään aina pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. Tämä teksti tuli viime neuvottelukierroksella malmikaivosten sopimukseen ja on siellä edistänyt uusien jäsenten järjestäytymistä.

Teknologiateollisuuden ja malmikaivosten sopimuksiin tuli nyt uutena kohtana mahdollisuus perustaa paikallisen sopimisen työryhmä, jolla pyritään parantamaan paikallisen sopimisen valmiuksia ja hallintaa työpaikoilla.

Palkkaratkaisun neuvotteleminen oli juuri niin vaikeaa kuin etukäteen aavisteltiinkin. Neljässä viikossa emme onnistuneet saavuttamaan yhteistä näkemystä palkkaratkaisusta, minkä vuoksi liitto jätti lakkovaroituksen joulukuun loppupuolella. Tämän jälkeen neuvottelut siirtyivät valtakunnansovittelijan toimistolle.

Valtakunnan sovittelijan luona käytäviä neuvotteluja vaikeutti olennaisesti Ylempien toimihenkilöiden ja Teknologiateollisuuden työnantajien tekemä sopimus 100 000 ylemmälle toimihenkilölle. Sopimuksessa palkkoja korotetaan 0,9 prosentin yleiskorotuksella ja 0,9 prosentin työpaikkakohtaisella erällä. Valtakunnansovittelija naulasi tämän ratkaisun niin sanotusti työmarkkinoiden päänavaukseksi ja ilmoitti, ettei hän tule tekemään tätä korkeampitasoista sovintoesitystä. Lopullinen neuvottelutulos ei ole siis valtakunnansovittelija esitys, vaan liittojen keskenään neuvottelema, vaikkakin sovittelijan avustuksella.

Teknologiateollisuuden ja malmikaivosten uudet työehtosopimukset ovat lähes identtiset. Sopimuskausi on 1+1 vuotta, ensimmäisen vuoden palkankorotukset on sovittu ja toinen vuosi on auki. Ellei syyskuun 2022 aikana päästä yhteiseen näkemykseen vuoden 2023 palkantarkistuksista, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 30.11.2022.

Mikäli työpaikalla ei tehdä paikallista palkkaratkaisua, korottaa työnantaja työpaikan palkkoja 2 prosentilla. Palkankorotukset toteutetaan 1.3.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,5 prosentin yleiskorotuksella ja 0,5 prosentin työpaikkakohtaisella erällä. Erä jaetaan liittojen ohjeistuksen mukaisesti ja jokainen työntekijä saa siitä vähintään 0,1 prosenttia. Näin ollen jokaisen työntekijän palkkaa korotetaan vähintään 1,6 prosentilla. Viime kierroksella yleiskorotuksen ja paikallisen erän suhde oli 70/30 kun tällä kierroksella se on 80/20.

Taulukoita, lisiä ja muita korvauksia korotetaan 1.3.2022 alkaen 2 prosentilla.

Uudesta työehtosopimuksesta tullaan järjestämään alueellisia infotilaisuuksia, joissa sopimusta avataan tarkemmin. Alueellisista infotilaisuuksista ilmoitetaan myöhemmin liiton kotisivuilla.