Nya kollektivavtal i teknologiindustrin

Förhandlingarna mellan Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Teknologiateollisuuden työnantajat ledde den 4 januari 2022 till ett nytt kollektivavtal för teknologiindustrin.

I början av hösten såg det ännu väldigt osäkert ut för huruvida det fanns förutsättningar för ett allmänbindande kollektivavtal. Teknologiindustrin rf. meddelade i mars 2021 att organisationen inte längre förhandlar om nationella kollektivavtal och i stället grundar en ny arbetsgivarförening som i fortsättning förhandlar om avtalen.

Från och med 10.8.2021 kan företag gå med i den nya organisationen. I början av september representerade föreningen företag som anställer runt 20 procent av arbetstagarna i branschen, vilket innebär att vi inte ens låg i närheten av ett allmänbindande kollektivavtal.

I början av året 2021 gjorde vi det klart för Teknologiindustrin att vi inte kommer att gå i skogsindustrins spår när vi förhandlar om anställningsvillkoren i branschen. Vi slog fast om att vi förhandlar om anställningsvillkoren för alla arbetstagare i branschen – i ett och samma bord.

Branschens kollektivavtal tillämpas i runt 3 700 företag vilket innebär att företagsspecifika avtal inte kom på frågan. Vi måste få till stånd ett allmänbindande kollektivavtal genom vilket vi skulle kunna trygga en miniminivå för alla arbetstagare i branschen.

En trög start

Det är klart att ifall anställningsvillkoren bestäms på något annat sätt än utgående från ett allmänbindande kollektivavtal, så skulle semesterlön, söckenhelgsersättningar och sjuklön ryka med, åtminstone på en del arbetsplatser. Vi fick in meddelanden från några arbetsplatser där detta tydligt kom fram.

Till en början gick det väldigt trögt med företagens att ansöka om medlemskap i den nya arbetsgivarorganisationen. Industrifackets åtgärder och krav på vad som krävdes för att vi skulle börja förhandla, samt allt det arbete som gjordes på själva arbetsplatserna, fick till slut fart på arbetsgivarna.

I oktober var redan så många företag medlemmar i arbetsgivarorganisationen så att ett potentiellt avtal skulle vara allmänbindande. Industrifackets styrelse konstaterade att vi skulle kunna inleda avtalsförhandlingar.

Vårt viktigaste mål var att förhandla fram ett allmänbindande kollektivavtal där anställningsvillkoren skulle vara minst lika bra i jämförelse med de tidigare avtalen som slutits med Teknologiindustrin rf. Vi lyckades!

Det nya avtalet garanterar minst samma arbetsvillkor som tidigare för runt 90 000 anställda. Teknologiindustrins arbetsgivare representerar drygt 60 procent av branschens anställda genom förbundets medlemsföretag. Därav kan det nya avtalet fastställas att vara allmänbindande i branschen.

Nya kollektivavtal

Industrifackets antog den januari 2022 förhandlingsresultaten och därmed stod de nya kollektivavtalen för teknologiindustrin och malmgruvorna klara.

När det kommer till förändringar i det som allmänt kallas ”texterna”, det vill säga substansen i avtalet, rör det sig inte om några stora förändringar. Tyngdpunkten låg speciellt i början av förhandlingarna på att trygga de allmänbindande avtalen.

Men visst finns det också en del nya skrivelser i avtalet. Nya anställda ska alltid presenteras för förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige. Det här tillägget kom till kollektivavtalet för malmgruvorna under den föregående avtalsrörelsen. Det har haft en positiv inverkan på organiseringen av nya medlemmar.

De nya avtalen innehåller också en nyhet i form av möjligheten för anställda att grunda en grupp för lokala förhandlingar och avtalande. Målet är att bättra på förutsättningarna för lokala avtal på arbetsplatserna.

Löneuppgörelsen blev precis så svår som vi förutspådde att den skulle bli. På fyra veckor hittade vi inte gemensam mark i lönefrågan. Därför varslade Industrifacket om strejk i slutet av december. Efter det fortsatte förhandlingarna på riksförlikningsmannens kontor.

Förhandlingarna försvårades ytterligare av att Teknologiindustrins arbetsgivare och de högre tjänstemännen YTN gjorde upp ett nytt av tal för runt 100 000 högre tjänstemän i teknologiindustrin. Lönepåslaget blev en allmän lönehöjning på 0,9 procent och en lika stor arbetsplatsspecifik andel, det vill säga sammanlagt högst 1,8 procent.

Riksförlikningsmannen utgick från att vägen nu stod öppen och meddelade att hon inte kommer att lägga fram ett medlingsbud som innehåller större lönehöjningar. Det slutliga förhandlingsresultatet är således inte riksförlikningsmannens medlingsbud. Det var i förhandlingar mellan förbunden som vi nådde ett resultat, även om riksförlikningsmannen hjälpte till på traven.

De nya kollektivavtalen för teknologiindustrin och för malmgruvorna är så gott som identiska. Avtalsperioden är av modell 1+1 år, där vi kommit överens om löneuppgörelsen för det första året medan det andra året fortfarande står öppet. Om vi inte når en överenskommelse i lönefrågan under september 2022 kan avtalet sägas upp från och med 30.11.2022.

Ifall man inte gör upp en lokal löneuppgörelse på arbetsplatsen ska arbetsgivaren höja lönerna med 2 procent. Löneförhöjningen genomförs 1.3.2022 eller från början av första lönebetalningsperioden som inleds efter datumet. Det handlar om en allmän lönehöjning på 1,5 procent och en arbetsplatsspecifik andel på 0,5 procent.

Den lokala lönepotten ska fördelas i enlighet med förbundens anvisningar och varje arbetstagare ska få minst 0,1 procent av den. Det innebär att varje arbetstagares lön höjs med minst 1,6 procent. Förra gången (2020) var fördelningen mellan den allmänna löneförhöjningen och den lokala lönepotten 70/30 medan fördelningen den här gången ligger på 80/20.

Tillägg och andra ersättningar höjs lika så med 2 procent från och med 1.3.2022.

Industrifacket kommer att anordna regionala informationstillfällen där avtalets innehåll presenteras mer i detalj. Information om tidpunkter och annat rörande infotillfällen kommer att läggas upp på Industrifackets webbsidor.