Metsäalan uusi työehtosopimus

Metsäalan uuden työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.2.2022–31.1.2024. Sopimusalalla työskentelee noin 3000 työntekijää.

Palkkoja korotetaan yleiskorotuksena seuraavasti:

  • 1.4.2022 tilittämättä olevia palkkoja korotetaan 2,0 prosenttia.
  • 1.4.2023 tilittämättä olevia palkkoja korotetaan 1,5 prosenttia.

Työvälinekorvausta korotetaan 10 prosenttia kaudelle 1.4.2022–31.3.2023.

  • Käyttötuntikorvaus 5,22 euroa käyttötunnilta.
  • Suoritepalkalla työskenneltäessä osuus työkohtaisesta palkasta on 26,4 prosenttia.

Kilometrikorvaukset ja muut matkakustannusten korvaukset tarkistetaan sopimuksen voimassa ollessa vastaamaan kulloinkin voimassa olevia verottajan vahvistamia korvauksia.

Keskeiset tekstimuutokset

Eduskunnassa hyväksytty 1.8.2022 voimaan astuva perhevapaauudistus otettiin käyttöön nyt sovitussa metsäalan työehtosopimuksessa.

Raivaussahatyöskentely varottavien sähkölinjojen tai asumusten läheisyydessä lisättiin vaativuusryhmän kolme töihin. Aikaisemmin siihen on sisältynyt vain hakkuutyö.

Luottamusmiehen valinta linjattiin koskemaan vain Teollisuusliittoon kuuluvia jäseniä. Aikaisemmin äänioikeutettuja olivat myös kaikki vaalien aikana työsuhteessa olleet työntekijät.

Työnantajan välineiden säilytyksestä ja varastoinnista ja sen korvaamisesta on sovittava kirjallisesti työnantajan ja työntekijän välillä.

Metsäalan koulutussopimuksessa täsmennettiin työsuhdeasioihin liittyvää koulutusta. Täsmennyksiä ovat esimerkiksi yhteiset työlainsäädäntö- ja työehtosopimuskoulutukset sekä koulutus paikallisesta sopimisesta.

Muilla tekstimuutoksilla haluttiin muun muassa tarkentaa lomauttamista luonnonolosuhteet huomioiden sekä parantaa työntekijän ja työnantajan välistä sopimista. Aikaisemmin voimassa ollut lomautus pakkasesta johtuen laajennettiin koskemaan myös hellettä ja vaikeita lumiolosuhteita. Asia on edelleen sovittava työntekijäkohtaisesti.

Neuvotellen saavutettu lopputulos edistää työmarkkinajärjestelmän vakautta, luo sosiaalista kestävyyttä biotalouden alkutuotannon työpaikoilla. Työnantajien puolelta metsäalan työehtosopimuksen allekirjoittajiin liittyi Maaseudun Työnantajaliiton, Metsähallituksen ja Yksityismetsätalouden Työnantajien lisäksi myös Metsäpalvelutyönantajat ry.