Nytt kollektivavtal för skogsbranschen

Nya kollektivavtalet för skogsbranschen gäller 1 februari 2022–31 januari 2024. Avtalet rör runt 3 000 anställda.

Avtalet innebär följande allmänna förhöjningar:
•    Löner som är obetalda 1 april 2022 höjs med 2,0 procent.
•    Löner som är obetalda 1 april 2023 höjs med 1,5 procent.

Ersättningen för arbetsredskap höjs med 10 procent för perioden 1 april 2022–31 mars 2023.
•    Ersättningen för brukstimmar är 5,22 euro per brukstimme.
•    Prestationslönens andel av den arbetsspecifika lönen är 26,4 procent.

Kilometerersättningar och övriga ersättningar för resekostnader revideras under giltighetstiden för avtalet så att de motsvarar ersättningarna från skattemyndigheterna.

Centrala ändringar i texten

Den familjeledighetsreform som träder i kraft 1 augusti 2022 beaktas i det uppnådda avtalet för skogsbranschen. Arbete med röjningssåg i närheten av kraftledningar eller bostäder som ska aktas för lades till kravgrupp III. Tidigare omfattade detta endast avverkningsarbete.

Valet av förtroendeman rör endast medlemmar av Industrifacket. Tidigare var alla arbetstagare i anställningsförhållande under valet röstberättigade.

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska skriftligen avtala om bevaring och lagring av utrustning som tillhör arbetsgivaren och ersättningen för detta.
I utbildningsavtalet för skogsbranschen preciserades utbildningen i anställningsfrågor. Detta rör till exempel gemensam utbildning i arbetslagstiftning och kollektivavtal och utbildning i lokala avtal.

Med andra ändringar ville vi bland annat precisera permitteringen på basis av naturförhållanden och förbättra avtalen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Permitteringen på grund av kyla utvidgades att omfatta också hetta och svåra snöförhållanden. Det ska dock fortfarande avtalas om frågan med arbetstagaren.

Det framförhandlade resultatet främjar stabiliteten i arbetsmarknadssystemet och skapar social hållbarhet på arbetsplatser inom bioekonomisk primärproduktion. På arbetsgivarsidan undertecknade Landsbygdens Arbetsgivareförbund, Forststyrelsen, Privatskogsbrukets Arbetsgivare och Metsäpalvelutyönantajat ry kollektivavtalet för skogsbranschen.