Tavoitteena työntekijän jaksaminen ja työkyvyn säilyminen

Teollisuusliiton työympäristötoiminta on työsuojeluvaltuutettujen, luottamushenkilöiden sekä jäsenten tukemista ja neuvontaa. Se on myös koulutusta, kehittämistä ja neuvottelutoimintaa sekä vaikuttamista työnantajiin, järjestöihin, ministeriöihin ja lainsäädäntöön.

Teollisuusliiton työympäristötoiminnan tehtävänä on kehittää työpaikkojen yhteistyötä ja turvallisia sekä terveellisiä työolosuhteita. Lisäksi se edistää työhyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä oikeus- ja sosiaaliturvaa.

– Haluamme, että Teollisuusliiton työpaikat ovat turvallisia ja niissä on hyvä tehdä työtä. Työympäristötyön tavoitteena on työntekijöiden jaksaminen ja työkyvyn säilyminen ja se on jatkuvaa, laajapohjaista työtä. Kannustamme työsuojeluvaltuutettuja vuorovaikutukseen kanssamme, kouluttautumaan ja hakemaan neuvoja laadukkaan työympäristön tukemiseen. Erityisesti suosittelen ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä työympäristöpäivystykseemme, työympäristöyksikön päällikkö Vesa Kotaviita sanoo.