Hirsitaloteollisuuden uusi työehtosopimus on hyväksytty

Hirsitaloteollisuuden uusi työehtosopimus kattaa kotimaisen hirsitaloteollisuuden ja on laajuudeltaan valtakunnallinen. Sopimus täyttää Teollisuusliiton arvion mukaan yleissitovuuden kriteerit, ja merkitsee uuden sopimusalan syntymistä suomalaiseen työmarkkinajärjestelmään.

Hirsitaloteollisuuden työehtosopimus on voimassa 1.1.2022 ja 31.12.2023 välisen ajan. Sopimus vastaa työehdoiltaan ja palkankorotuksiltaan käynnissä olevalla sopimuskierroksella teollisuuteen muodostunutta linjaa. Sopimus sisältää kaksi 2,1 prosentin suuruista palkankorotusta, jotka astuvat voimaan 1.3.2022 ja 1.1.2023. Sopimus korottaa myös lisiä, ja sisältää tekstimuutoksia. Jäsenille tiedotetaan sopimuksesta erikseen tarkemmin.

Työntekijöitä hirsitaloteollisuudessa edustaa Teollisuusliitto. Työnantajia sopimusalalla edustaa Puuteollisuusyrittäjät ry.