Ett nytt kollektivavtal antagits för timmerhusindustrin

Det nya kollektivavtalet för timmerhusindustrin är riksomfattande och omfattar den inhemska timmerhusindustrin. Industrifacket anser avtalet uppfylla kriterierna för allmänbindande karaktär och innebära därmed att finländska arbetsmarknadssystemet fått ett nytt avtalsområde.

Kollektivavtalet för timmerhusindustrin gäller 1 januari 2022–31 december 2023. Anställningsvillkoren och löneförhöjningarna motsvarar den linje som uppstått under denna avtalsomgång inom industrin. Avtalet innebär två löneförhöjningar på 2,1 % som träder i kraft 1 mars 2022 och 1 januari 2023. Avtalet höjer också tilläggen och omfattar ändringar i texten. Medlemmarna kommer senare att informeras närmare om avtalet.

De anställda inom timmerhusindustrin företräds av Industrifacket, arbetsgivarna åter av Snickeriföretagarna rf.