Metsäkonealalle on sovittu uudet työehdot

Teollisuusliitto ja Koneyrittäjät ovat hyväksyneet metsäkonealan uuden työehtosopimuksen. Sopimus on kaksivuotinen ja se on voimassa 1.2.2022 ja 31.1.2024 välisen ajan.

Sopimuksen mukainen vuoden 2022 palkkojen yleiskorotus on 2,0 prosenttia toukokuun alusta lukien. Vuoden 2023 yleiskorotukset ovat 0,9 prosenttia huhtikuun alusta lukien ja 0,75 prosenttia lokakuun alusta lukien.

Työehtosopimuksen mukaisia matkakustannusten korvauksia tarkistetaan sopimuskauden aikana samassa suhteessa kuin verottajan niitä koskevat päätökset muuttuvat 1.1.2023.

Työsuojeluvaltuutettujen asema huomioidaan uudessa työehtosopimuksessa seuraavasti: Työsuojeluvaltuutetun kuukausikohtainen palkkio on samansuuruinen ja suoritetaan samoin edellytyksin kuin luottamusmiehen palkkio työajan ulkopuolella tehtävästä työstä.

Keskeiset tekstimuutokset

Tekstimuutoksissa otettiin huomioon uusi yhteistoimintalaki ja perhevapaauudistus. Erillisestä yhteistoimintasopimuksesta luovuttiin ja eduskunnassa hyväksytty perhevapaauudistus astuu voimaan 1.8.2022 työehtosopimuksessa todetuin tekstein.

Työsopimuksen tekemiseen tuotiin uutena elementtinä sähköinen hyväksyntä, joka täydentää työehtosopimuksen tekemistä metsäsertifiointien (PEFC / FSC) vaatimassa kirjallisessa muodossa.

Työehtosopimuksessa sovittiin myös uudesta palkkausmuodosta, jossa työnantaja ja työntekijä voivat sopia työn tekemisestä kannustavalla palkalla. Tällöin palkan suuruus määräytyy työtuntien sekä tehdyn työsuoritteen määrän tai esimerkiksi laadun taikka muun paikallisesti sovitun tekijän perusteella. Näin muodostuvan kokonaistuntipalkan pitää ylittää työntekijän henkilökohtainen aikapalkka kalenterikuukausittain tarkasteltuna.