Neljälle kemian sektorin alalle uusi työehtosopimus

Teollisuusliiton hallitus on tänään hyväksynyt työehtosopimukset neljälle kemian sektorin alalle.

Harja- ja sivellinalat

Harja- ja sivellinaloille on solmittu uusi työehtosopimus. Sopimuskausi on 1.3.2022–29.2.2024.

Sopimuskauden toinen vuosi on niin kutsuttu optiovuosi.

Uusi työehtosopimus korottaa palkkoja 2,0 prosenttia vuonna 2022. Yleiskorotuksen osuus on 1,6 prosenttia ja yrityskohtaisen erän osuus on 0,4 prosenttia. Vuoden 2023 palkankorotuksesta neuvotellaan erikseen. Mikäli ratkaisua ei löydetä 30.11.2022 mennessä, sopimus päättyy 28.2.2023, ellei toisin sovita.

Työntekijöitä alalla edustaa Teollisuusliitto. Työnantajia sopimusalalla edustaa Kemianteollisuus.

Kenkä- ja nahkateollisuus

Kenkä- ja nahkateollisuuteen on solmittu uusi työehtosopimus, jonka sopimuskausi on 1.3.2022–29.2.2024.

Sopimuskauden toinen vuosi on niin kutsuttu optiovuosi.

Uusi työehtosopimus korottaa palkkoja 2,0 prosenttia vuonna 2022. Yleiskorotuksen osuus on 1,6 prosenttia ja yrityskohtaisen erän osuus on 0,4 prosenttia. Vuoden 2023 palkankorotuksesta neuvotellaan erikseen. Mikäli ratkaisua ei löydetä 30.11.2022 mennessä, sopimus päättyy 28.2.2023, ellei toisin sovita.

Työntekijöitä alalla edustaa Teollisuusliitto. Työnantajia sopimusalalla edustaa Kenkä- ja nahkateollisuus ry.

Lasikeraaminen teollisuus

Lasikeraamisen teollisuuden uusi työehtosopimus on voimassa 18.2.2022–31.1.2024.

Palkkoja korotetaan 1,6 prosentin yleiskorotuksella 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Sopimus sisältää myös samaan aikaan maksettavan 0,4 prosentin yritys- tai toimipaikkakohtaisen erän, jonka jakamisesta työnantaja päättää.

Taulukkopalkkoja ja nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan 2 prosentilla 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Jos 30.4.2022 mennessä sovitaan kirjallisesti siirtymisestä pysyvästi kerran kuussa tapahtuvaan palkanmaksuun, maksetaan vuoden 2022 palkankorotus kokonaisuudessaan 2 prosentin suuruisena yleiskorotuksena.

Vuoden 2023 korotukset ja sopimuskausi sidotaan muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden syksyllä 2022 tehtävään ratkaisuun. Ellei vuoden 2023 palkantarkistuksesta löydetä ratkaisua lokakuun 2022 loppuun mennessä, sopimus päättyy 31.1.2023, ellei toisin sovita.

Veneenrakennusteollisuus

Veneenrakennusteollisuuteen on solmittu uusi työehtosopimus. Sopimuskausi on 1.3.2022–29.2.2024.

Sopimuskauden toinen vuosi on niin kutsuttu optiovuosi.

Uusi työehtosopimus korottaa palkkoja 2,0 prosenttia vuonna 2022. Yleiskorotuksen osuus on 1,6 prosenttia ja yrityskohtaisen erän osuus on 0,4 prosenttia. Vuoden 2023 palkankorotuksesta neuvotellaan erikseen. Mikäli ratkaisua ei löydetä 30.11.2022 mennessä, sopimus päättyy 28.2.2023, ellei toisin sovita.

Työntekijöitä alalla edustaa Teollisuusliitto. Työnantajia sopimusalalla edustaa Veneteollisuuden työnantajat.