Nytt kollektivavtal för fyra branscher inom kemisektorn

Nytt kollektivavtal för borst- och penselbranscherna

Ett nytt kollektivavtal har ingåtts för borst- och penselbranscherna. Avtalsperioden är 1 mars 2022–29 februari 2024.

Det andra året är ett så kallat optionsår.

Det nya avtalet höjer lönerna med 2,0 procent år 2022. Den allmänna förhöjningen är 1,6 procent och den företagsspecifika potten 0,4 procent. Det förhandlas separat om löneförhöjningar år 2023. Nås inte en lösning senast 30 november 2022 löper avtalet ut 28 februari 2023 om det inte avtalas annat.

De branschanställda företräds av Industrifacket, arbetsgivarna åter av Kemiindustrin rf.

Sko- och läderindustrin

Ett nytt kollektivavtal har ingåtts för sko- och läderindustrin för 1 mars 2022–29 februari 2024.

Det andra året är ett så kallat optionsår.

Det nya avtalet höjer lönerna med 2,0 procent år 2022. Den allmänna förhöjningen är 1,6 procent och företagsspecifika potten 0,4 procent. Det förhandlas separat om löneförhöjningar år 2023. Om parterna inte når en lösning senast 30 november 2022 löper avtalet ut den 28 februari 2023 om det inte avtalas annat.

De branschanställda företräds av Industrifacket, arbetsgivarna  av Sko- och läderindustrin rf.

Nytt kollektivavtal i glaskeramiska industrin

Det nya kollektivavtalet i glaskeramisk industrin gäller för tidsperioden mellan 18.2.2022 och 31.1.2024.

Löneförhöjningarna genomförs i form av en allmän lönehöjning på 1,6 procent från och med 1.5.2022 eller från början av första lönebetalningsperioden som inleds efter datumet. Enligt avtal betalas då också ut en företagsspecifik pott på 0,4 procent. Det är arbetsgivaren som bestämmer om fördelningen av lönesumman.

Normtimlönerna höjs likaså med 2 procent 1.5.2022 eller från början av första lönebetalningsperioden som inleds efter datumet.

Löneförhöjningarna för 2023 följer innehållet i den löneuppgörelse som man kommer fram till inom plastproduktindustrin och kemiska produktindustrin under hösten 2022. Om man inte där når en uppgörelse fram till slutet av oktober 2022 kommer avtalet att löpa ut 31.1.2023 om inte parterna gemensamt kommer fram till en annan lösning.

Nytt kollektivavtal för båtbyggnadsindustrin

Ett nytt kollektivavtal har ingåtts för båtbyggnadsindustrin. Avtalsperioden är 1 mars 2022–29 februari 2024.

Det andra året är ett så kallat optionsår.

Det nya avtalet höjer lönerna med 2,0 procent år 2022. Den allmänna förhöjningen är 1,6 procent och företagsspecifika potten 0,4 procent. Det förhandlas separat om löneförhöjningar år 2023. Nås inte en lösning senast 30 november 2022 löper avtalet ut 28 februari 2023 om det inte avtalas annat.

De branschanställda företräds av Industrifacket, arbetsgivarna åter av Båtindustrins Arbetsgivare.