Taimitarha-alalle kaksivuotinen työehtosopimus

Teollisuusliitto ja Yksityismetsätalouden Työnantajat ovat hyväksyneet taimitarha-alan uuden työehtosopimuksen.

Taimitarha-alan uusi työehtosopimus on kaksivuotinen ja se on voimassa 1.3.2022 ja 29.2.2024 välisen ajan.

Työehtosopimus sisältää kaksi palkankorotusta.

Yleiskorotus 1.3.2022

Työehtosopimuksen mukaisia palkkoja korotetaan 1.3.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2 prosenttia. Myös työkohtaisia tuntipalkkoja korotetaan 2 prosentilla.

Kasvinsuojelulisä on edellä mainitusta päivämäärästä alkaen 3,16 euroa tunnilta. Näihin töihin liittyvä peseytymisaika sisältyy työaikaan.

Yleiskorotus 1.3.2023

Työehtosopimuksen mukaisia palkkoja korotetaan 1.3.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,5 prosenttia. Myös työkohtaisia tuntipalkkoja korotetaan 1,5 prosentilla.

Matkakustannukset

Kilometrikorvaukset ja muut matkakustannusten korvaukset tarkistetaan sopimuksen voimassa ollessa vastaamaan kulloinkin voimassa olevia verottajan vahvistamia korvauksia.

Luottamushenkilöiden korvaukset

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvausta nostettiin sopimuskauden alusta lukien euromääräisesti suuremmalla korotuksella kuin yleiskorotus on.

Keskeiset tekstimuutokset

Taimitarha-alan työehtosopimuksessa otettiin käyttöön eduskunnassa hyväksytty 1.8.2022 voimaan astuva perhevapaauudistus.

Taimitarha-alalla toimivien luottamusmiesten jälkisuojaa parannettiin. Nyt sovitussa työehtosopimuksessa jälkisuoja ei riipu luottamusmiehen edustamien työntekijöiden määrästä. Lisäksi työnantaja varaa luottamusmiehen käyttöön henkilökohtaiset atk-välineet.