Tvåårigt kollektivavtal för plantskolebranschen

Industrifacket och Privatskogsbrukets Arbetsgivare har antagit ett nytt kollektivavtal för plantskolebranschen.

Plantskolebranschens nya kollektivavtal är tvåårigt och gäller för tidsperioden 1 mars 2022–29 februari 2024.

Kollektivavtalet innebär två löneförhöjningar.

Allmän förhöjning 1 mars 2022

Kollektivavtalsenliga löner höjs genom en allmän förhöjning på 2 procent 1 mars 2022 eller från den första löneperiod som börjar närmast därefter. Också arbetsspecifika timlöner höjs med 2 procent.

Från 1 mars är växtskyddstillägget 3,16 euro per timme. Tiden för att tvätta sig efter sådant arbete utgör arbetstid.

Allmän förhöjning 1 mars 2023

Kollektivavtalsenliga löner höjs med en allmän förhöjning på 1,5 procent 1 mars 2023 eller från den första löneperiod som börjar närmast därefter. Också arbetsspecifika timlöner höjs med 1,5 procent.

Resekostnader

Kilometerersättningar och övriga ersättningar för resekostnader justeras under giltighetstiden för avtalet så att de motsvarar de ersättningar skattemyndigheterna fastställt.

Ersättningar till förtroendepersoner

Förtroendemannens och arbetarskyddsfullmäktiges månadsersättning höjdes i början av avtalsperioden med ett eurobelopp som överstiger den allmänna förhöjningen.

Centrala ändringar i texten

I kollektivavtalet för plantskolebranschen togs i bruk den familjeledighetsreform som riksdagen godkänt och träder i kraft 1 augusti 2022.

Efterskyddet för förtroendemän inom plantskolebranschen förbättrades. Enligt nya kollektivavtalet beror efterskyddet inte på hur många anställda förtroendemannen representerar. Ytterligare ser arbetsgivaren till att förtroendemannen har tillgång till personlig it-utrustning.